Evropa pro občany 2014-2020

Hlavním řídícím a administrativním orgánem komunitárního programu Evropa pro občany je Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA).

Národní kontaktním místem programu Evropa pro občany je Oddělení evropských programů a fondů Úřadu vlády ČR.

Kontaktní osoba:
Pavel Hradecký
e-mail: hradecky.pavel@vlada.cz

Program Evropa pro občany je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského občanství. Jednou ze základních podmínek programu je nadnárodnost podporovaných projektů, která může být vyjádřena volbou nadnárodního tématu, charakterem organizátorů projektu či zaměřením na veřejnost z různých zemí.

Cíle programu:

 • rozvoj evropského občanství,
 • zlepšení podmínek pro občanskou a demokratickou účast v EU,
 • zvyšování povědomí občanů EU o společných dějinách, paměti a hodnotách Unie,
 • podpora demokratické angažovanosti občanů při procesu tvorby politik EU, mezikulturního dialog a dobrovolnictví.

Žadatelé:

 • místní/regionální veřejné orgány nebo neziskové organizace, včetně organizací občanské společnosti, sdružení přeživších a kulturních, mládežnických, vzdělávacích a výzkumných organizací a sdružení partnerských měst,
 • organizace podporující debaty a organizující aktivity oživující památku historických událostí v Evropě (především nacistických a stalinistických událostí a obětí), připomínající evropské hodnoty a historii,
 • organizace obecného evropského zájmu, nadnárodní partnerství a sítě podporující interaktivní zapojení občanů do evropských záležitostí.

Prioritní oblasti:

Evropské historické povědomí

 • Projekty reflektující historii totalitních režimů v moderních dějinách Evropy a připomínající jejich oběti,
 • projekty podporující toleranci a usmíření zaměřené především na mladou generaci,
 • projekty zaměřené na připomínání významných událostí v nedávných evropských dějinách.

Demokratická angažovanost a aktivní občanství

 • Partnerství měst: jednorázové projekty,
 • sítě měst: dlouhodobé projekty partnerských měst,
 • projekty občanské společnosti: podpora organizací působících v obecném evropském zájmu.

Finanční podpora

Výše finanční podpory je stanovena na základě paušálních sazeb.

Uzávěrky

Evropské historické povědomí 1. března (12:00)
Demokratická angažovanost a aktivní občanství  
 • Partnerství měst
 • Sítě měst
1. března a 1. září (12:00) 
 • Projekty občanské společnosti
1. března (12:00)

 

 

 

 

 

Programový průvodce k dispozici zde.

Zdroj: Euroskop.cz