O Eurodesku

Co je Eurodesk

Eurodesk je evropská informační síť, která působí ve 36 zemích. Tato síť umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k informacím o mobilitách a vzdělávacích programech.
 
Jaké informace poskytujeme
 
Informace týkající se:
 • evropských programů pro mladé lidi a pracovníky s mládeží;
 • aktivit v zahraničí - studium, práce, stáže, dobrovolnictví;
 • kontaktu na zahraniční organizace;
 • obecných  informací o EU.
Kde naše informace najdete
 1. Na české internetové stránce Eurodesku: www.eurodesk.cz;
 2. Na facebooku www.facebook.com/mladezvakci a Instagramu Eurodesk_CZ;
 3. Na Evropském portále pro mládež: http://europa.eu/youth/;
 4. V tištěném bulletinu Mozaika: distribuován zdarma po celé ČR;
 5. V newsletteru Eurodesku:rozesílán v elektronické verzi zdarma po celé ČR, lze se zaregistrovat přes sekci Newsletter;
 6. V publikacích, které každoročně vydáváme;
 7. Na evropské internetové stránce Eurodesku: www.eurodesk.eu.

Kdo je zapojen do sítě Eurodesku v ČR

V jednotlivých účastnických zemích jsou národními partnery Eurodesku státní instituce působící v oblasti mládeže (nevládní organizace či organizace podporované ministerstvem), které byly pro účel poskytování služeb Eurodesku zvoleny příslušným ministerstvem v každé zemi. V České republice je národním partnerem Eurodesku Dům zahraniční spolupráce.

Národní partner Eurodesku funguje v  rámci evropské sítě, kterou podporuje koordinační jednotka se sídlem v Bruselu - Evropská kancelář Eurodesku (Eurodesk Brussels Link).

Eurodesk  má v ČR rozvinutou síť regionálních partnerů, kteří poskytují informace mládeži a pracovníkům s mládeži s cílem rozšířit dostupnost informačních služeb Eurodesku pro mladé lidi na místní úrovni. Národní partner těmto regionálním organizacím nabízí školení, informační nástroje, pomoc a podporu s cílem usnadnit poskytování informací v rámci jejich stávající informační činnosti. To vede k nárůstu počtu mladých lidí, kteří mají k informacím o mobilitách a možnostech aktivního zapojení přístup.

Evropská kancelář Eurodesku funguje jako koordinační centrum evropské sítě. Tým pracovníků v Bruselu provádí pro síť výzkum v oblasti informací a řídí komunikační strukturu a informační databáze.

Struktura sítě Eurodesk

1/ Národní partner Eurodesku:

Národního partnera najdete v Praze. Jedná jako koordinační orgán sítě Eurodesku v ČR. Pro síť vykonává následující funkce:

 • zodpovídání dotazů týkající se informací o evropských možnostech,
 • správa internetových stránek a sociálních sítí Eurodesku,
 • komunikace v rámci intranetu Eurodesku (vnitřní komunikační síť Eurodesku v Evropě),
 • koordinace a realizace činností v rámci české sítě Eurodesku,
 • výzkum, správa a aktualizace informací pro Evropský portál pro mládež,
 • publikace bulletinu Mozaika,
 • příprava pravidelného newsletteru.

2/ Regionální partneři Eurodesku:

Regionální partnery Eurodesku najdete v mnoha městech po celé ČR. Kontakty najdete v sekci Eurodesk v regionech.

Úkolem regionálních partnerů Eurodesku je poskytovat lepší přístup k informacím na regionální úrovni. Tyto regionální jednotky používají nástroje, informace a materiály, které jim poskytuje siť Eurodesk.

Členství v síti Eurodesk

O členství v síti Eurodesk se rozhoduje na třech úrovních: evropské, národní a regionální.

Na evropské úrovni schvaluje Evropská komise státy, které se stávají členy sítě Eurodesku.

Na národní úrovni je v zúčastněných zemích nominován státními orgány jednotlivých zemí národní partner Eurodesku. V České republice je národním agenturou Dům zahraniční spolupráce, který byl nominován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Na regionální úrovni rozhoduje o účasti v síti Eurodesk národní kancelář Eurodesku v příslušné zemi. Regionální partnery Eurodesku v ČR jsou zejména organizace, které již s mladými lidmi a informacemi o mobilitách aktivně pracují (mládežnické NNO, DDM, knihovny, Eurocentra atd.) Tyto organizace díky Eurodesku mají přístup k aktuálním informacím, které se týkají především: evropských vzdělávacích programů, studia, práce a dobrovolnictví v Evropě. Mohou také využívat intranet Eurodesku, který jim umožňuje snadnou a rychlou komunikaci  s více jak 1200 mládežnickými organizacemi z 30 zemí Evropy.

Máte-li zájem zapojit se do sítě Eurodesku, kontaktujte, prosím, národního partnera Eurodesku - viz sekce kontakty.

Historie

Historie Eurodesku začíná iniciativou pracovníků s mládeží ve Skotsku, kteří se v roce 1988 vydali do Bruselu a Štrasburku získat více informací. Oficiálně pak vzniká Eurodesk ve Skotsku v roce 1990, v následujícím roce se rozšířil do celé Velké Británie. Od roku 1994 se Eurodesk rozběhl i v dalších zemích, v České Republice zahájil Eurodesk činnost v roce 1998.

Od roku 2014 se Eurodesk stal hlavním komunikačním kanálem programu Erasmus+ mládež.

Pokud Vás zajímá více z historie, můžete si o ní dozvědět na www.eurodesk.eu