O Eurodesku

Eurodesk je evropská informační síť pro mládež, která vznikla v roce 1990. Jako podpůrná organizace programu Erasmus+ mládež poskytuje Eurodesk mladým lidem a těm, kteří s nimi pracují, komplexní a dostupné informace o mezinárodních příležitostech.

V Eurodesku věříme, že informace jsou klíčem k podpoření potenciálu nových generací. Eurodesk spolupracuje s více než 2100 informačními místy pro mládež ve 37 zemích, která informují mladé lidi o možnostech výjezdů a podporují je v tom, aby se stali aktivními občany.

10 klíčových zásad Eurodesku

 • spolupracuje s kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky
 • je zadarmo
 • zohledňuje individuální potřeby
 • poskytuje informace všem mladým lidem
 • poskytuje objektivní informace
 • odkazuje na další informační služby
 • umožňuje přístup k místním a regionálním informacím v celé Evropě
 • poskytuje informace založené na skutečných příbězích
 • odkazuje zejména na programy finanční podpory
 • spolupracuje s ověřenými a důvěryhodnými zdroji

Kde naše informace najdete

 1. na české internetové stránce Eurodesku
 2. na Facebooku a Instagramu
 3. na Evropském portále pro mládež
 4. v tištěném časopisu Mozaika, který je distribuován zdarma po celé České republice
 5. v newsletteru Eurodesku
 6. v publikacích, které každoročně vydáváme
 7. na evropské internetové stránce Eurodesku

Struktura sítě Eurodesk

Národní úroveň

Na národní úrovni funguje Eurodesk Česká republika, který zastřešuje všechny členy české sítě Eurodesk. Informuje také o novinkách v programech Erasmus+ mládež a Evropský sbor solidarity a spolupořádá aktivity pro mladé. Eurodesk spadá pod Dům zahraniční spolupráce.

Eurodesk Česká republika má na starosti:

 • zodpovídání dotazů týkající se informací o evropských příležitostech,
 • správu internetových stránek a sociálních sítí Eurodesku,
 • vnitřní komunikaci v rámci sítě partnerů Eurodesk,
 • koordinaci a realizaci činností v rámci české sítě Eurodesku,
 • aktualizaci informací pro Evropský portál pro mládež,
 • přípravu pravidelného newsletteru.
 • pořádání aktivit pro mladé lidi podporující jejich povědomí o evropských příležitostech

Regionální úroveň

Regionální partnery Eurodesku najdete v mnoha městech po celé České republice. Kontakty najdete v sekci Eurodesk v regionech. Regionální partnery Eurodesku jsou zejména organizace, které již s mladými lidmi a informacemi o zahraničních příležitostech aktivně pracují – může se jednat o mládežnické neziskové organizace, DDM, knihovny, Eurocentra apod.

Úkolem partnerů Eurodesku je poskytovat lepší přístup k informacím na regionální úrovni. Partneři tak mohou informovat o možnostech pro mladé v rámci svých organizací, na akcích, přednáškách nebo prostřednictvím příspěvků na sociálních sítích.

Jak se stát partnerem sítě Eurodesk?

Na regionální úrovni rozhoduje o účasti v síti partnerů národní kancelář Eurodesku. Pokud byste měli o členství v síti Eurodesku zájem, stačí se nám ozvat na e-mail uvedený v sekci kontakty. Partneři sítě Eurodesk mají přístup k nejnovějším informacím ohledně příležitostí Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, mohou také využívat intranet Eurodesku, který jim umožňuje snadnou a rychlou komunikaci s více jak 2000 mládežnickými organizacemi z 37 zemí Evropy. Díky síti Eurodesk může tak organizace navázat nové kontakty a inspirovat se od ostatních a společně přispívat k většímu povědomí mladých lidí o jejich evropských příležitostech.