Výměny mládeže

Mladí lidé, kteří nemohou nebo nechtějí vyjet se svou školou, se mohou programu Erasmus+ zúčastnit v rámci výměny mládeže. Díky výměně mládeže se mohou dvě nebo více skupin z různých zemí potkat a pracovat na tématu, které je zajímá, účastníci získají nové znalosti a dovednosti, poznávají jiné kultury a rozšiřuji si své obzory a možnosti svého budoucího uplatnění.

Kdo může vyjet?

Mladí lidé ve věku 13-30 let. Žádost o grantovou podporu vždy předkládá organizace nebo neformální skupina mladých lidí.

Za jakých podmínek můžu vyjet?

Zájemci o účast ve výměně mládeže musí najít organizaci zapojenou do projektu, která zrovna hledá účastníky.

Kam mohu vycestovat?

Do jakých destinací lze aktuálně vyjet záleží na tom, jaké organizace se do výměny mládeže zapojí. 

 • Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko
 • Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 • Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko
 • Partnerské země, mezi které patří země regionů Západní Balkán, Východní Evropa a Kavkaz, Jižní středomořské země a Rusko.

Na jak dlouho?

Výměny mládeže trvají vždy od 5 do 21 dní.

Jakou finanční podporu dostanu?

Výměna mládeže je z velké části hrazena grantem, který pokryje:

 • cestovní náklady, tedy náklady na cestu tam a zpět
 • náklady na organizaci mobilit, tedy náklady na ubytování, stravu atd.
 • náklady na účastníky se specifickými potřebami, tedy na znevýhodněné účastníky
 • mimořádné náklady čili náklady na podporu zapojení všech účastníků, jako jsou např. víza, očkování, povolení k pobytu atd.

Vyhledejte organizaci zapojenou do projektu, do jejíchž aktivit se můžete zapojit.

Jak se přihlásit?

 • Vyhledejte organizaci zapojenou do projektu, do jejíchž aktivit se můžete zapojit.
 • Hledat můžete v této mapě nebo v seznamu aktuálně zapojených organizací.
 • Na mapě najdete také kontakty na regionální konzultanty a pobočky DZS v regionech. Naši kolegové vás rádi nasměrují na probíhající projekty v daném kraji.
 • Sledujte také naše sociální sítě, tedy Facebook a Instagram, a sociální sítě jednotlivých organizací zapojených do programu Erasmus+.