Aktivity participace mládeže

Příležitost pro mladé lidi se zapojit do občanského života na lokální a nadnárodní úrovni, a to formou různých fyzických akcí ať už to jsou simulace, setkání s veřejnými činiteli nebo do kampaní ke zvyšování informovanosti. ​Aktivita umožňuje mladým přímou interakci s veřejnými činiteli a mít tak reálný vliv na změnu v konkrétní oblasti.

  • Podporovány jsou alternativní, inovativní, smart a digitální formy participace mládeže.
  • Projekt může být národní (v žádosti figuruje výhradně žadatel) nebo mezinárodní (min. 2 organizace z různých zemí)
  • Délka projektu je 3 až 24 měsíců.
  • Projektu se účastní mladí lidé ve věku 13 až 30 let, lidé s rozhodovací pravomocí a kouč pro neformální skupiny.
  • Povinné 3 přílohy k žádosti (čestné prohlášení, časový harmonogram všech aktivit, denní časový harmonogram všech mobilit)