Granty

7. ročník programu Scholarship

9.2.2016

Až do 31. května je možné podávat přihlášky do 7. ročníku stipendijního programu Scholarship, který podporuje mladé talentované uchazeče o ucelené studium bakalářských a magisterských oborů na prestižních zahraničních univerzitách.

MLUVME SPOLU 2014

19.9.2014

Fond T-Mobile vyhlašuje v 10. roce svého fungování grantovou výzvu Mluvme spolu 2014. Podpořené budou nápady, které  pomohou vyřešit konkrétní problém ve vaší komunitě spolu s těmi, kteří byli doposud přehlíženi.

Erasmus pro mladé podnikatele

3.7.2014

Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční výměnný program, díky němuž mají noví a začínající podnikatelé možnost nabýt nových zkušeností od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v jiných účastnických zemích.

Účastněte se výměny v Izraeli

23.6.2014

Česká rada dětí a mládeže společně s Radou hnutí mládeže v Izraeli v letošním roce opět připravuje společný bilaterální výměnný projekt mezi Českou republikou a Izraelem. A hledá členy týmu, kteří se budou podílet na realizaci a zároveň se stanou účastníky výměny.

Stáž u Evropské agentury pro námořní bezpečnost

23.6.2014

European Maritime Safety Agency (EMSA) má za cíl zvýšit ochranný námořní systém Evropského společenství. Přispívá ke snížení rizika námořních nehod, znečištění a ztráty lidských životů na moři. Nabízí stáže po dobu 3 až 5 měsíců pro studenty se znalostí problematiky námořnictví.

Stránky