Obecné info

Neformální vzdělávání mládeže

Projekty pro oblast neformálního vzdělávání jsou určené veřejným a soukromým organizacím či neformálním skupinám.

Mladí lidé ve věku 13 až 30 let mají možnost se zapojit do projektů výměn mládeže, ale i aktivit participace mládeže.