Publikace

Příležitosti na změnu máte ve svých rukou

Publikace představuje příležitosti pro mladé ve věku od 13 do 30 let, a to nejen v rámci Erasmus+ mládež, ale také v rámci Evropského sboru solidarity. 

Jak Využít program Evropský sbor solidarity ve vzdělávacích institucích

Staňte se průkopníky v zavádění programů neformálního vzdělávání do systému formálního vzdělávání a vystupujte jako inovativní a moderní instituce, která chce svou práci internacionalizovat.

Zahraniční zkušenost pro každého

Jak zapojit účastníky s omezenými příležitostmi do mezinárodních vzdělávacích projektů? Následující soubor příkladů tzv. účastníků s omezenými příležitostmi si klade za úkol nastínit rozsah inkluze v pojetí Domu zahraniční spolupráce. Takto pojatá inkluze nezasahuje pouze osoby zdravotně znevýhodněné, ale například i osoby znevýhodněné sociálně, ekonomicky, vzdělanostně, kulturně či geograficky.

Otevřít se diverzitě

Průvodce řízením diverzity pro organizace zabývající se mezikulturní prací s mládeží. Jak se rozdíly mohou stát zdrojem učení, a nikoli zdrojem konfliktu nebo předsudků? Tak zní klíčová otázka, nad kterou jednotlivci a organizace přemýšleli a snažili se na ni odpovědět. Mezinárodní práce s mládeží nabízí organizacím a jednotlivcům jedinečnou příležitost učit se na základě pozitivních setkání s odlišnostmi.

Jak na cesty eko-logicky

Jaké kroky můžete podniknout ke zmírnění své ekologické stopy, cestujete-li nejen za vzděláváním? Průvodce je plný praktických tipů a užitečných zdrojů nejen o tom, co si zabalit a jaké zvolit možnosti cestování s nejnižším obsahem uhlíku, ale také třeba jak vám udržitelnost pomůže vytvořit.

Ceny DZS 2021: To nejlepší z mezinárodního vzdělávání

Již počtvrté v řadě vám předkládáme sborník výjimečných počinů na poli mezinárodního vzdělávání, které se v českém prostředí urodily za poslední rok. Již tradičně jsme vybrali ty nejlepší z projektů spolupráce, výjezdů, dobrovolnictví a dalších aktivit v sedmi programech a sítích, které Dům zahraniční spolupráce spravuje. Inspirujte se vítěznými projekty, které vybrala odborná komise.

Úvod do neformálního vzdělávání 2: skupina a učení

Tato publikace směřuje všem, kteří se zajímají o neformální vzdělávání a práci s mládeží, proces učení i práci se skupinami.

How to run a volunteer mini project

Praktický manuál pro dobrovolníky v Evropském sboru solidarity (pouze v anglickém jazyce).

 

Úvod do neformálního vzdělávání

Publikace otevírající dveře do světa neformálního vzdělávání s praktickou ukázkou metod a jejich variací při každodenní práci s mladými lidmi.

Mentorna

Praktická příručka pro mentory programu Evropský sbor solidarity. 

Další publikace z oblasti mládeže a o programu Erasmus + najdete zde a informační materiály zde