Vše

Kontaktní seminář na podporu mobility dobrovolníků

10.10.2012

JUGEND für Europa Vás zve na kontaktní seminář "Dobrovolnictví v Evropě - vytváření příležitostí pro přeshraniční dobrovolnou činnost mladých lidí". Cílovou skupinou jsou organizace, které chtějí začít s vysíláním / hoštěním dobrovolníků nebo navázat nové kontakty se zahraničními organizacemi. Termín a místo: 13. - 14. 12. 2012, Německo.

Tvůrčí pobyt pro české umělce ve Švédsku

8.10.2012

Institut umění, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem Stockholm, vypisuje výběrové řízení na dvoutýdenní tvůrčí pobyt v oblasti vizuálního umění a fotografie v Českém centru (Stockholm) a  v komunitním ateliéru tvůrčí skupiny Kollektivet Livet v období 5. – 20. 11. 2012.

Naučmese.cz

8.10.2012

Koncept Naučmese.cz je jednoduchý – kdokoli může naučit kohokoli cokoli. Bez ohledu na dosažené vzdělání, věk nebo profesi. Cenu kurzu určují sami lektoři podle nákladů na kurz, tématu a toho, jak dané problematice rozumí.

Seminář Do Německa na zkušenou

4.10.2012

Německá knihovna v Plzni pořádá ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni a Centrem Bavaria Bohemia v Schoensee 11. 10. 2012 v Plzni seminář pro zájemce o pobyty v Německu (práce, studium,..).

Kukátko do světa - Island

3.10.2012

"Kukátko do světa" jsou setkání dobrovolníků s veřejností, kteří za doprovodu fotografií, tradiční hudby i pokrmů prezentují své dobrovolnické zkušenosti z různých koutů světa. Ve středu 17. října se můžete těšit na vyprávění o Islandu. 

Stránky