Vše

Enter! Youth Meeting

2.6.2011

"Enter! Youth Meeting" je třídenní, mezinárodní setkání,které se bude konat v Evropském mládežnickém centru ve Štrasburku od 14. - 18. září 2011 a jehož se zúčastní přibližně 180 účastníků, výzkumníků, tvůrců politik ... . Cílem je poskytnout prostor pro vyjádření názoru a výměňu znalostí o přístupu mladých lidí k sociálním právům.

Letní škola „Strategie EU pro podunajskou oblast – perspektivy do budoucnosti“

25.5.2011

Ústav pro podunajskou oblast a střední Evropu (Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, IDM) ve Vídni pořádá společně s universitou v maďarské Pécsi (Pětikostelí) a se Zemědělskou universitou ve Vídni (Universität für Bodenkultur, BOKU) v termínu od 3. do 10. července 2011 letní školu pod názvem „EU Strategy for the Danube Region - Perspectives for the Future" („Strategie EU pro podunajskou oblast - perspektivy do budoucnosti").

Stránky