Školení

TicTac

12.1.2015
Školení TicTac je určeno především pracovníkům s mládeží (těm, kteří se činnosti věnují dobrovolně i v rámci své profese), kteří se zajímají o využití projektů mezinárodní spolupráce pro zlepšení jejich lokálního dlouhodobého záměru činnosti, který koresponduje s cíli jejich domovské organizace. Školení TicTac podpoří účastníky v tvorbě kvalitních projektů v rámci programu Erasmus+: Mládež v akci.

BiTriMulti

12.1.2015
Mnohostranné mezinárodní školení zaměřené na projekty mobilit mládeže v rámci programu Erasmus+: Mládež v akci. Cílem školení BiTriMulti je nabídnout pracovníkům s mládeží příležitost získat a prohloubit kompetence potřebné k sestavení a realizaci kvalitního projektu mládežnické výměny. Školení je určeno zejména nováčkům, kteří ještě nemají zkušenosti s realizací projektů v rámci programu Erasmus+: Mládež v akci.
 

GET IN NET

29.12.2014

GET IN NET je školící kurz otevřený všem 35 národním agenturám programu Eramus+. Týká se nadnárodních iniciativ mládeže v rámci programu Erasmus+ (KA2 Strategická partnerství), které jsou zaměřeny na mladé lidi (16 – 30 let) zapojené v organizacích nebo neformálních skupinách.

Mezinárodní školení "Speak! Listen!"

16.12.2014
Mezinárodní školení zaměřené na posílení zapojení mládeže do procesu rozhodování. Účastníci tohoto 5denního intenzivního školení budou mít možnost lépe porozumět konceptu aktivní účasti mladých lidí a jeho využití při práci s mládeží. Seznámí se také s novými metodami práce s veřejnými autoritami.
 

Slovensko-české školení "Formela Teoprax"

16.12.2014
Školení je určeno všem zájemcům o možnosti neformálního vzdělávání Školení je koncipované jako cesta, při které se budou používat různé metody a techniky neformálního vzdělávání tak, aby si účastníci uvědomili jejich význam a byly pak schopni tyto poznatky přenést do reálného použití. Nejedná se o informativní školení o možnostech programu Erasmus+: Mládež v akci.
 

EVS - Reflect and Act!

9.12.2014

Jste koordinátorem EDS? Chcete se setkat se svými kolegy a prodiskutovat možnosti v rámci nového programu Erasmus+? Školení pro koordinátory Evropské dobrovolné služby zaměřené na zlepšení kvality a dostupnosti projektů se uskuteční ve dnech 3. až 7. března v Polsku.

Česko-slovenské školení "Step into KA2"

4.11.2014
Česko-slovenské školení pro žadatele v Klíčové akci 2 v oblasti Strategických partnerství programu Erasmus+: Mládež v akci. Školení je určeno všem zájemcům o projekty Strategických partnerství v oblasti neformálního vzdělávání mládeže. Jeho cílem je poskytnout účastníkům hlubší vhled do struktury projektů Strategických partnerství a podpořit jejich přípravu.

Stránky