Školení

Mezinárodní školení "Speak! Listen!"

16.12.2014
Mezinárodní školení zaměřené na posílení zapojení mládeže do procesu rozhodování. Účastníci tohoto 5denního intenzivního školení budou mít možnost lépe porozumět konceptu aktivní účasti mladých lidí a jeho využití při práci s mládeží. Seznámí se také s novými metodami práce s veřejnými autoritami.
 

Slovensko-české školení "Formela Teoprax"

16.12.2014
Školení je určeno všem zájemcům o možnosti neformálního vzdělávání Školení je koncipované jako cesta, při které se budou používat různé metody a techniky neformálního vzdělávání tak, aby si účastníci uvědomili jejich význam a byly pak schopni tyto poznatky přenést do reálného použití. Nejedná se o informativní školení o možnostech programu Erasmus+: Mládež v akci.
 

EVS - Reflect and Act!

9.12.2014

Jste koordinátorem EDS? Chcete se setkat se svými kolegy a prodiskutovat možnosti v rámci nového programu Erasmus+? Školení pro koordinátory Evropské dobrovolné služby zaměřené na zlepšení kvality a dostupnosti projektů se uskuteční ve dnech 3. až 7. března v Polsku.

Česko-slovenské školení "Step into KA2"

4.11.2014
Česko-slovenské školení pro žadatele v Klíčové akci 2 v oblasti Strategických partnerství programu Erasmus+: Mládež v akci. Školení je určeno všem zájemcům o projekty Strategických partnerství v oblasti neformálního vzdělávání mládeže. Jeho cílem je poskytnout účastníkům hlubší vhled do struktury projektů Strategických partnerství a podpořit jejich přípravu.

BiTriMulti

19.9.2014

Školení je určeno především novým žadatelům o grant v rámci aktivity Mobility mládeže, kteří se realizují v oblasti neformálního vzdělávání.

Stránky