Výměny mládeže

Co je to výměna mládeže?

Výměna mládeže je mezinárodní projekt určený všem mladým lidem. Dvě nebo více skupin se díky ní mohou potkat a pracovat na tématu, které je zajímá, zároveň tak poznat nové lidi, získat zajímavé zážitky a něco nového se naučit.

Co je cílem této akce?

Díky zážitkům z přípravy, organizace a hodnocení výměny získávají účastníci a organizátoři nové znalosti a dovednosti, poznávají jiné kultury a rozšiřuji si své obzory a možnosti svého budoucího uplatnění. Prostřednictvím výměny se tedy mladí lidé osobnostně rozvíjejí. V neposlední řadě má mezinárodní výměna vliv na širší veřejnost ať již bezprostředním kontaktem s cizí kulturou, nebo šířením výsledků projektu.

Požadovaná kritéria:

  • źadatelem je vždy ze země programu
  • projekt trvá od 3- 24 měsíců
  • aktivita trvá 5 - 21 dní
  • počet účastníků: 16 - 60, min. 4 ve skupině + min. 1 vedoucí

Financování:

  • Cestovní náklady: pásma (10-99 km, 100-499 km, 500-1999 km, …) – dle online kalkulátoru
  • Náklady na organizaci akce: 32*účastník*den
  • Speciální potřeby: pro účast mladých lidí s postižením
  • Mimořádné náklady: víza, očkování, účast mladých lidí s omezenými příležitostmi, ubytování na ÚPN

Ukázka projektů:

Happy Day For You

Projekt z názvem Happy Day For You organizuje sdružení Duha Tangram, které se zaměřuje na volnočasové aktivity dětí a mládeže a neformální vzdělávání, přičemž vytváří integrované skupiny účastníků s handicapem a bez handicapu. V tomto projektu se sejdou tři skupiny mladých lidí (z Rumunska, Španělska a České republiky) s různými handicapy. Záměrem projektu je společně nacvičit a předvést během 10 dní cirkusové představení, na které budou pozváni žáci a studenti škol i veřejnost. Projekt se tak snaží podpořit tělesnou kondici, pohybovou obratnost a manuální zručnost těchto mladých znevýhodněných lidí a to poutavou a nenásilnou formou.

Projekt: Happy Day For You

Žadatel: Duha Tangram

 

Hledejme řešení!

Hlavním cílem tohoto projektu je seznámit účastníky z různých sociálních vrstev s problematikou finanční gramotnosti a zlepšit jejich uplatnění na trhu práce. Projekt je realizován v jedné zemi programu (ČR) a ve dvou partnerských zemích (Ukrajině a Moldávii). Záměrem projektu je navrhnout konkrétní řešení nezaměstnanosti a návazně i zadluženosti často i středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných mladých lidí, kteří z finančních důvodů přistupují k nevýhodným půjčkám. Návrhy vzniknou na základě konfrontace účastníků projektu s politiky z jednotlivých zemí konání odpovědných za problematiku zaměstnanosti mládeže a odborníky z oblasti finančního sektoru (zástupci bankovních společností).

Projekt: Hledejme řešení!

Žadatel: Integrace a rovné příležitosti, o. s.

 

Metropolis – Živé muzeum porcelánu

Více informací o proběhlém projektu zde.

 

Další inspiraci naleznete v publikaci Pečeť kvality 2017