Strukturovaný dialog

Možnost vyjádřit svůj názor pro všechny, které zajímá politické dění a chtějí, aby mladí lidé byli slyšet. Aneb aby se o mladých lidech nemluvilo bez nich…

O co jde?

Projekty Strukturovaného dialogu nabízí mladým lidem příležitost diskutovat s představiteli mládežnické politiky o tématech, která je zajímají a která se jich dotýkají. Dávají jim šanci zapojit se do veřejného života a přimět politiky, aby jim naslouchali.

Co je cílem tohoto typu projektů?

Cílem těchto projektů je vytvořit přímou cestu mezi potřebami mládeže a jejich realizací a dosáhnout toho, aby si mladí lidé „na vlastní kůži“ vyzkoušeli, jaké to je zapojit se do veřejného života.

Jak se zapojit?

Projekty Strukturovaného dialogu mohou probíhat formou setkání (národního i mezinárodního), konference, konzultace nebo události, ovšem vždy pod vedením mladých lidí, kteří musí být zapojeni ve všech fázích projektu. Tyto projekty mohou být také prostředkem pro simulaci fungování demokratických institucí a veřejně činných osob. Projektu se musí účastnit minimálně 30 mladých lidí ve věku mezi 13 a 30 lety.

Další informace o Strukturovaném dialogu: http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-strukturovany-dialog/

Jak vypadá úspěšný projekt Strukturovaného dialogu?

Studentské jamování nápadů

V rámci projektu studenti z Českých Budějovic a Mladé Boleslavi pracovali za podpory zástupců města na svých projektech, které pak v ucelené a konkrétní podobě včetně předpokládaného rozpočtu představili odborné i laické veřejnosti. Následně se udělovaly cena poroty a cena veřejnosti nejlepším projektům. Na projektech, které byly zaměřeny na volný čas, životní prostředí, sociální oblast nebo celkové směřování města, se podílelo zhruba dvacet studentů.

Díky této akci vznikly 4 projekty v Českých Budějovicích, mezi nimi také vítězný projekt „V Budějicích cesta – město příběhů“, který si kladl za cíl odhalovat historické příběhy města jak jeho obyvatelům, tak i turistům. Další projekty se zabývaly zmapováním, rekonstrukcí a výstavbou městských veřejných toalet, obnovou zrušeného skateparku a designovým zvelebením budějovických zastávek veřejné dopravy.

V Mladé Boleslavi byl vítězem vyhlášen projekt „Férová Boleslav“, který propagoval získání statutu fairtradeového města. Vznikly i další projekty – sportovní areál pro širokou veřejnost, festival od studentů pro všechny obyvatele Boleslavi a projekt žaček základních škol zaměřený na opravu psychiatrické ambulance.

Další informace o tomto typu projektů najdete také na webu Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog – www.strukturovanydialog.cz.