Strategická partnerství

Příležitost pro všechny, kteří chtějí změnit systém neformálního vzdělávání a zvýšit jeho kvalitu.

O co jde?

Klíčem k úspěchu strategických partnerství je zejména spolupráce. Ať už se jedná o výměny osvědčených postupů, zavádění a testování zcela nových metod ve vzdělávání nebo uznávání a ověřování znalostí, dovedností a kompetencí v oblasti neformálního vzdělávání.

Zapojeny musí být minimálně 2 organizace či skupiny z různých zemí. Doba trvání projektu je od 6 měsíců do 3 let.

Jak se zapojit?

Zapojit se může každý, kdo má nápad, jak zlepšit úroveň neformálního vzdělávání mladých lidí. Projekt by měl být výsledkem partnerství organizací, které spolu již dlouhodobě a aktivně spolupracují. S vyhledáním partnerské organizace může žadateli pomoci i databáze Otlas.

Jaké budou výsledky?

Strategická partnerství cílí na projekty s dlouhodobým a „viditelným“ pozitivním dopadem na oblast neformálního vzdělávání.

Další informace o Strategických partnerstvích: http://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-mladez/strategicka-partnerstvi/

Jak vypadá úspěšný projekt strategického partnerství?

SocioCreActive Enterprise

Projekt, na kterém spolupracuje organizace Duha Tangram se španělskou skupinou z andaluského města Cádiz, se zabývá rozvojem schopností a praktických dovedností mladých účastníků se znevýhodněním. Česká i španělská strana budou společně tvořit jednoduché výrobky, které v závěru akce nabídnou k prodeji veřejnosti. Cílem projektu je zvýšit manuální zručnost a kreativitu účastníků a současně podpořit jejich seběvědomí, a tím zvýšit jejich možnosti uplatnění na trhu práce.