Nadnárodní iniciativy mládeže

Příležitost pro všechny, kteří chtějí realizovat vlastní nápady z oblastí jako je umění a kultura, začleňování do společnosti, životní prostředí, zdravý životní styl, rozvoj venkova, média a komunikace i dalších oblastí.

O co jde?

Nadnárodní iniciativy mládeže

Projekty určené zejména mladým lidem ve věku 13–30 let (např. neformální skupiny mladých lidí) připravené, realizované a vyhodnocené výhradně mladými lidmi. V tomto případě by měly mít projekty lokální dopad, který bude přínosem skupiny, která jej realizuje. Důraz také není kladen na přítomnost zásadních výstupů.

Zapojeny musí být minimálně 2 organizace či skupiny z různých zemí. Doba trvání projektu je od 6 měsíců do 3 let.

Další informace o Nadnárodních iniciativách mládeže: http://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-mladez/nadnarodni-iniciativy/