Mobility pracovníků s mládeží

Pro všechny, kteří pracují s mladými lidmi, připravují projekty a chtějí se zlepšit v některých školitelských dovednostech a kompetencích.

O co jde?

Projekty zaměřené na mobilitu pracovníků s mladými lidmi umožňují pořádání mezinárodních školení, seminářů, vytváření partnerství, studijních návštěv a praktických stáží.

Máš možnost zkvalitnit svou práci s mladými lidmi, vyměnit si zkušenosti a dobrou praxi na mezinárodní úrovni, navázat partnerství a připravit společné projekty.

Jak se zapojit?

Honí se ti hlavou téma, které řeší potřeby práce s mládeží? Společně s českou partnerskou skupinou, která projekt zaštítí, oslov skupinu či organizaci z jiných evropských zemí, společně vytvořte projekt a požádejte o grant.

Další informace o mobilitě pracovníků s mládeží: http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/mobilita-pracovniku-s-mladezi/

Jak vypadá úspěšná mobilita pracovníků s mládeží?

It’s time for Time Bank

Pracovníci s mládeží z osmi zemí se sešli, aby prodiskutovali jejich dosavadní úspěchy s využitím metody „časové banky“ (výměnný obchod, kde se neplatí penězi, ale časem – službami) v práci se znevýhodněnými mladými lidmi. Hlavním cílem bylo zapojení mladých lidí do projektů časových bank a proškolení pracovníků, kteří tyto projekty organizují. Účastníci se také snažili vytvořit společné projekty časových bank a souhrnného průvodce využitím této metody pro práci s mládeží.