Stáže a pracovní místa

Možnosti pro mladé lidi získat nové dovednosti a pracovní zkušenosti v ČR i v zahraničí, které zlepší jejich postavení na trhu práce.

Zúčastněné organizace z programových zemí EU pak získají podporu při hledání a začleňování nových zaměstnanců a stážistů z ČR a z celé EU, zároveň skrze zapojeného mladého člověka mohou načerpat novou motivaci a nový pohled na zavedené pracovní postupy. Pokud se rozhodnou přijmout člověka z jiné země, získají tak rovněž šanci vyzkoušet si práci v mezinárodním týmu. Stáže mohou trvat 2 – 12 měsíců a pracovní místa 3 – 12 měsíců.

Stáže

Pracovní stáž na plný úvazek od 2 do 6 měsíců s možností prodloužení až na 12 měsíců. Stážistovi náleží kompenzace dle zákonů země, ve které se stáž odehrává. Stáž má výukové a tréninkové prvky, pomáhá účastníkovi získat relevantní zkušenosti pro osobní, vzdělávací, sociální, profesní vývoj a rozvíjí jeho kompetence v oblasti aktivního občanství. Stáž nikdy nesmí být náhradou pracovního poměru. Projekt se může odehrávat v ČR nebo v zemích EU.

Pracovní místa

Pracovní praxe na plný úvazek od 3 do 12 měsíců. Plně placená práce s výukovými a tréninkovými prvky. Projekt se může odehrávat v ČR nebo v zemích EU. 

Co je financováno?

Cestovní náklady, organizační podpora (podpora účastníků, náklady na řízení projektu), relokační příspěvek pro účastníky, jazyková podpora, podpora začleňování, pojištění, mimořádné náklady.

 

Aby bylo možné se zapojit do těchto projektů, žádající organizace musí mít příslušnou akreditaci Quality Label Evropského sboru solidarity pro stáže či pracovní místa.

Mladí lidé vyjadřují svou ochotu účastnit se registrací v Databázi Evropského sboru solidarity. Organizace musí vybrat účastníky prostřednictvím tohoto portálu.