NET aktivity na jednom místě!

24.9.2021

Lákají vás kontaktní semináře, studijní návštěvy, tematické workshopy nebo konference, které mají za cíl rozvíjet programy v rámci Evropského sboru solidarity? Sledujte aktuální nabídku NET aktivit!

Networking activities (NET) je označení pro širokou škálu mezinárodních i národních aktivit. Patří do nich kontaktní semináře, studijní návštěvy, tematické workshopy, konference a výzkumné studie. Tyto aktivity se zaměřují na rozvoj kompetencí účastníků a budování kapacit organizací. Společným cílem je kvalitativní rozvoj projektů v programu Evropský sbor solidarity.

Kdo se může účastnit?

Účastníky mohou být jednotlivci, zástupci organizací (veřejné a soukromé, sociální podniky, nevládání organizace), pedagogové, mentoři, pracovníci s mládeží a další zúčastněné strany působící v oblastech Evropského sboru solidarity nebo jednotlivci a zástupci organizací, kteří mají zájem do tohoto programu vstoupit.

Každá NET aktivita je navržena s ohledem na potřeby dané cílové skupiny. Proto je před samotným podáním přihlášky na aktivitu důležité věnovat pozornost tomu, zda je pro vás aktivita vzhledem k jejímu zaměření vhodná.

Jak se přihlásit?

Na aktivity se můžete přihlásit prostřednictvím portálu SALTO. Před přihlášením je nutné si nejprve vytvořit na platformě uživatelský účet.

Aktuální nabídka aktivit

Aktuální nabídku NET aktivit sledujte na stránkách SALTO nebo na stránkách DZS.

 

European Solidarity Corps: TOSCA – training and support for organisations active in the volunteering actions in the European Solidarity Corps

Jste organizace zapojené do dobrovolnických aktivit v rámci programu Evropského sboru solidarity? Chcete zvýšit kvalitu vašeho projektu a zajistit pozitivní dopad na dobrovolníky? Připojte se k semináři, kde se můžete seznámit s jinými organizacemi a načerpat dobrou praxi ze zahraničních projektů.

Termín akce: 8.-12.11.2021 fyzicky, nebo 8.-18.11.2021 online
Termín pro podání přihlášky: 30.9.2021
Země: Albánie
Forma konání: dle restrikcí spojených s pandemií COVID-19
Další informace a přihlašování zde.

Activating citizens – municipalities making use of the European Solidarity Corps

Pracujete s mládeží nebo jste zastupitelem obce? Chcete podpořit soudržnost komunity a posílit solidaritu ve vaší obci? Pak se připojte k online semináři, na kterém vám představíme program Evropský sbor solidarity a jeho možnosti. Mezi hlavní témata programu patří aktivní občanství, dobrovolnická angažovanost nebo zvýšení zaměstnatelnosti.

Termín akce: 2.-3.11.2021
Termín pro podání přihlášky: 6.10.2021
Země: Rakousko
Forma konání: online
Další informace a přihlašování zde