Podnikání v Evropě

 

Nechat se zaměstnat není jediný způsob jakým si vydělávat a osamostatnit se. Stát se podnikatelem vyžaduje možná o něco větší odvahu, ale o to větší bude vaše radost, když se ze snu stane skutečnost. Existuje spousta organizací, klubů, soutěží i dotačních programů, které vám na začátku poradí nebo váš nápad finančně podpoří.

Erasmus pro mladé podnikatele

 • Nabízí příležitost zkusit si práci ve firmě zkušeného podnikatele v některém ze států EU.
 • Po dobu až 6 měsíců se můžete učit, jak svůj vlastní podnik úspěšně řídit. Na druhé straně budete pro váš hostitelský podnik přínosem i vy, jelikož můžete nabídnout nový pohled na věc.
 • Tento program je určen zájemcům o podnikání a pro začínající podnikatele. Musíte buď: mít jasné plány na založení podniku a proveditelný podnikatelský záměr nebo vést vlastní podnik založený v posledních 3 letech. Program není omezen věkovým limitem a vaše činnost může spadat do jakéhokoli sektoru.
 • Více informací na: www.erasmus-entrepreneurs.eu
Stipendijní program YouthActionNet
 • Pokud jste mladý podnikatel či podnikatelka ze sociální oblasti a zasazujete se o sociální změnu nebo práva dětí, můžete získat podporu ve formě stipendia z programu Youthactionnet.
 • Každý rok je vybráno 20 mladých podnikatelů ze sociální oblasti, kterým je uděleno roční stipendium, které zahrnuje získávání dovedností (celoroční příležitosti ke vzdělávání prostřednictvím dynamického vzájemného učení, spolupráce a sdílení v okruhu mladých vizionářů), budování kontaktů a zdrojů (přístup k potenciálním zdrojů na podporu stipendistů a jejich projektů, včetně dobrovolníků, mentorů a grantů) a propagaci (školení v oblastech, jako je plánování v komunikaci, využití médií, prezentační dovednosti a inovační využití nových technologií).
 • Více informací na www.youthactionnet.org

Social Impact Award

 • Social Impact Award nabízí mladým lidem podporu při rozjezdu společensky prospěšného podnikání. Účastníci soutěže se mohou účastnit přípravných workshopů, kde získají odborné know-how, prostor pro výměnu nápadů, zpětnou vazbu a když uspěje jejich přihláška, dostanou finanční odměnu 3000 Eur, tříměsíční členství v Impact HUBu Praha, mentoring od Pwc a další ceny.
 • Více informací na socialimpactaward.cz

Semináře

 • Česká spořitelna ve spolupráci s Nadací VIA v září 2012 nabízí lidem ze sociální podniků a neziskových organizací zdarma na celodenní semináře o projektovém řízení a jeho finančních aspektech, jak připravit a vést případovou konferenci a mediaci nebo co je důležité pro udržitelné financování sociálního podniku. 
 • Více informací na: www.nadacevia.cz
Soutěže

Další užitečné odkazy

startup.lupa.cz  zaostřeno na začínající podnikatele a podnikatelské záměry
www.startupsummit.cz Start-up Summit, 21.6.2013, Praha
www.mpo.cz  stránky českého Ministerstva průmyslu a obchodu, které upravuje pravidla pro živnostenské podnikání
www.businessinfo.cz portál pro podnikání a export, kde je zřízena i online poradna, která funguje a je zdarma
www.enterprise-europe-network.cz Entreprise Europe Network - Evropská informační síť, která pomáhá podnikatelům při vstupu na zahraniční trhy, v rozvoji inovací a zvyšování konkurenceschopnosti.
 

TED Talks (české titulky)

Filmed Sep 2009 • Posted May 2010TEDxPuget Sound
 

Zdroj: http://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action.ht...