UN YOUTH DELEGATES

21.2.2023

Chcete nabít spousty zahraničních zkušeností? Je vám mezi 18 a 25 lety? Přihlaste se do výběrového řízení mladých delegátů!

Chcete se stát zástupcem mladých lidí z ČR na jednání OSN?

Chcete ovlivnit jednání na celosvětové úrovni?

Jste aktivní osobou v občanské společnosti?

Je vám mezi 18–25 lety?

Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledají na základě World Programme of Action for Youth (A/RES/50/81) zájemce pro účast v osmém ročníku Programu Mladých delegátů ČR do OSN / Czech UN Youth Delegates Programme.

Cílem Programu Mladých delegátů ČR do OSN je reprezentace české mládeže na půdě OSN, zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží.


Požadujeme

 • Věk 18 až 25 let (včetně)
 • Ochotu se časově přizpůsobit potřebám programu
 • Výbornou znalost anglického jazyka (další cizí jazyky výhodou)
 • Zájem o diplomacii a orientaci v mezinárodním prostředí
 • Týmového hráče, který dobře zvládá stresové situace
 • Zájem o otázky a témata spojená s mladými lidmi
 • Zájem šířit nabyté zkušenosti a znalosti mezi mladými lidmi po návratu do ČR
 • Zkušenost s prací v oblasti mládeže (NNO pracující s dětmi a mládeží, nezávislé iniciativy mládeže, školní kluby, studentské spolky apod.)
 • Ochotu dobrovolně se zapojit do společenských a politických procesů po dobu přibližně jednoho roku


Nabízíme

 • Příležitost zastupovat zájmy mladých lidí z České republiky na mezivládních jednáních OSN
 • Spolupráce se Stálou misí České republiky při OSN v New Yorku a Stálou misí ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizací v Ženevě, včetně účasti na vybraných jednáních
 • Dle možností organizační a finanční zajištění výjezdů mimo jiné do New Yorku a Ženevy
 • Spolupráce s dalšími Mladými delegáty z celého světa v otázkách práv a participace mládeže, lidských práv, Cílů udržitelného rozvoje a dalších
 • Potenciální možnost zapojení se do dalších jednání a aktivit

Možnosti výjezdu budou pružně reagovat na opatření ke COVID-19, budou případně zajištěny alternativní a zároveň adekvátní výjezdy k plnění delegátského mandátu.

Mandát má délku jeden rok. Následuje předávání mandátu dalším delegátům v období několika měsíců.

Jak se stát Mladým delegátem do OSN? Zašlete následující dokumenty nejpozději do 8. 3. 2023 na emailovou adresu: simona.petru@crdm.cz

 • Životopis v ČJ
 • Návrh agendy a zdůvodnění jejího výběru v ČJ na 1–2 normostrany:
 • Stručně uveďte a zdůvodněte, jakým dílčím tématem blízkým vaší osobní preferenci byste se chtěli zabývat po dobu trvání vašeho mandátu v českém veřejném prostoru. V bodech navrhněte, jaké téma byste chtěli řešit, jakým způsobem, v jakém časovém harmonogramu a ve spolupráci s kým – co je cílem na konci mandátu a celé aktivity.
 • Esej v AJ na 1–3 normostran na téma: „Which Sustainable Development Goal of the Agenda 2030 do you consider as the most relevant to the Czech youth and why?”

Výběrové řízení je dvoukolové. V případě postupu do druhého kola budete pozváni na osobní pohovor nebo s možností online pohovoru. Pohovory proběhnou dne 29. 3. 2023.

Více informací: https://mladiosn.cz/vyberove-rizeni/?fbclid=IwAR2BUgewChhX3GjHRXTt09GnXy...