Study visit v Itálii očima účastnice. Inspirace italským Eurodeskem

21.8.2023

Delegace složená z vítězů Eurodesk Awards ČR měla na začátku července možnost načerpat motivaci a inspiraci od italských kolegů.

Italové by se od nás mohli v ledasčem učit, tentokrát to byl ale právě italský Eurodesk, který inspiroval českou sekci k vytvoření vlastní národní soutěže Eurodesk Awards. V rámci ní měli regionální partneři Eurodesku možnost přihlásit své uskutečněné projekty, které se věnovaly mladým lidem a jejich možnostem (nejen) v zahraničí, a zapojit se tak do nové národní soutěže.  Z oceněných projektů pak vznikla značně nesourodá skupina z různých koutů republiky (konkrétně zástupci Eurocenter Brno, Liberec, Ústí nad Labem a Karlovy Vary, dále zástupce organizace EUTIS, Farní charity Litomyšl a v neposlední řadě také zástupci Eurodesku ČR), která za odměnu vyrazila čerpat inspiraci k italským kolegům do Cagliari, hlavního města Sardinie.

Vítejte v Cagliari, městě zalitém sluncem

Úvodní střet Středoevropanů s italským lifestylem přichází hned první ráno s vidinou čerstvého croissantu a pravé italské kávy. Jak jsme se přesvědčili během 45 minut čekání na dva freshe s ledem a pár croissantů, italské tempo je „vražedné“ a rčení „spěchej pomalu“ nabírá na Sardinii úplně nový význam. Jako správní účastníci study visit se tak (s menším sebezapřením) přizpůsobujeme italskému tempu a po úvodním seznámení se s městem a kontrolou pláže se dostáváme k prvnímu dni oficiálního programu. 

Eurodesk v Sardinii

První den programu zahajujeme v koordinační kanceláři italského Eurodesku. Ten má své hlavní sídlo právě v Cagliari, na což jsou místní náležitě hrdí. Po velmi milém přivítání a představení všech účastníků se dozvídáme zajímavé informace o fungování Eurodesku v Itálii, o Sardinii obecně a také o množství regionálních partnerů v okolí, které se chystáme v následujících dnech navštívit. Jako první se přímo v kanceláři setkáváme se zástupci organizace Malik z centrální Sardinie, která nám přibližuje svou činnost i specifika jejich práce v centrální oblasti ostrova. Po kávě se autobusem přesouváme do tzv. Monserratoteca v městečku Monserrato, kde se seznamujeme s místními partnery Eurodesku (Municipality of Monserrato a Centrum mládeže Sestu) a dozvídáme se o velmi zajímavém přístupu k oslovování mládeže.

Druhý den bereme snídani s sebou a vyrážíme vlakem do městečka Iglesias na setkání se zástupci místního Informačního centra, kde máme mj. možnost si popovídat s mladými studenty, kteří v Cagliari studují. K našemu překvapení život na Sardinii z pohledu mladého člověka nehodnotí tak pozitivně, jak bychom jakožto nadšení turisté očekávali. Po plodné debatě s radostí přijímáme pozvání k návštěvě dolů v Porto Flavia a přesouváme se autobusem na nádherné pobřeží, kde se účastníme komentované prohlídky dnes již nefunkčního hornického dolu, který nesloužil jako klasický důl, ale spíše jako přístav. Po prohlídce a návštěvě známé pláže Masua vyrážíme za zvuku tradičních italských i českých písní autobusem zpět. 

Třetí den míříme do místního Veřejného centra zaměstnanosti, kde se setkáváme se zástupci agentury ASPAL, EURESu a také místního Úřadu práce, kteří nám přibližují specifika pracovního trhu na Sardinii, zejména v kontextu mladých lidí. V rámci programu pak v podvečer vyrážíme na komentovanou prohlídku města s Valentinou, koordinátorkou italského Eurodesku. Ta nám představuje jednotlivé části města a odhaluje zajímavou historii ostrova, včetně zajímavostí o historických osobnostech, o tom, proč se dlouhodobě diskutuje o svržení sochy bývalého panovníka na hlavním náměstí nebo o tom, proč Sardiňané nemají v lásce Američany.

Závěrem study visit se účastníme společné večeře a ráno plni zážitků a inspirace balíme kufry a vyrážíme směr Česko – nutno podotknout, že právě včas, těsně předtím, než přichází letní italská vlna veder.

Speciální poděkování

Tímto bychom za celou skupinu rádi poděkovali všem italským regionálním partnerům, kteří nás přivítali ve svých prostorách a zejména pak zástupcům italského Eurodesku, jmenovitě skvělé Valentině, za přípravu celého inspirativního programu a také skvělé zážitky, které nám připravili. Speciální poděkování pak patří Pavlíně Macounové, národní koordinátorce Eurodesku ČR, která pro nás výjezd zajistila, společně jej s námi přežila a zároveň nás v našich aktivitách dlouhodobě podporuje a inspiruje.

Autorkou textu je Nikola Pavlůsková (Eurocentrum Brno)