STAŇTE SE ČLENEM PANELU MLÁDEŽE MŠMT

8.1.2024

Panel mládeže je nově vznikající poradní orgán MŠMT, který bude složen výhradně ze zástupců mladých lidí ve věku 15–26 let.

Našim cílem je umožnit mladým lidem spolurozhodovat o skutečnostech, které se jich bezprostředně týkají. Věříme, že při řešení problematiky mládeže by měla mít hlavní slovo samotná mládež. Chceme znát výzvy, kterým různé skupiny mladých lidí čelí, a jejich názory a podněty na možná řešení.

Panel vznikne v březnu 2024, bude složen z 12–20 členů a funkční období členů bude na 2 roky. První funkční období bude tedy od března 2024 do března 2026.

Náplň práce členů Panelu mládeže

Hlavní náplní Panelu mládeže bude spolupracovat při řešení aktuálních témat a výzev týkajících se podpory mládeže. Budeme chtít znát vaše názory, postoje a podněty k otázkám týkajícím se zlepšení situace mládeže a návrhy možných řešení. Budete mít také možnost podílet se na vypracování různých stanovisek, návrhů a další zpětné vazby na opatření pro podporu mládeže v České republice.

Tyto podklady vypracované Panelem mládeže budou reflektovat názory mladých lidí obecně, nikoliv pouze vaše osobní názory. Bude proto třeba, abyste dokázali v rámci svého členství v Panelu mládeže konzultovat řešenou problematiku na podporu mládeže se širší skupinou mladých lidí, které chcete zastupovat.

MŠMT vám bude po celou dobu plně k dispozici a zajistí potřebnou podporu pro vaši aktivní činnosti v Panelu mládeže. V případě vašeho zájmu bude také možné využít pomoci zkušených mentorů z řad zaměstnanců ministerstva, aktivních mladých lidí a zástupců organizací pracujících s mládeží.

Předpokládáme, že v roce 2024 bude hlavním úkolem Panelu spolupráce na strategickém dokumentu podpory mládeže. To znamená určení hlavních problémů a cílů v oblasti podpory mládeže a také navržení opatření, prostřednictvím kterých těchto cílů dosáhneme.

Časová náročnost

Plánujeme několik online setkání a maximálně dvě osobní setkání v Praze. Cesta do Prahy a zpět bude plně hrazena, pořadatelé také poskytnou občerstvení v průběhu jednání Panelu v Praze, takže vám nevzniknout žádné finanční náklady s vaší účastí na jednáních. V případě potřeby podle času zahájení a ukončení jednání bude také možné zajistit a uhradit ubytování v Praze. Členům bude vytvořena jmenovací listina, která může spolu s pozvánku na jednání Panelu posloužit jako odůvodnění účasti v době konání školní výuky. Také vám můžeme vystavit potvrzení o vaší účasti na setkání.

Na prvním setkání vybraných členů Panelu, které proběhne v dubnu 2024, bychom se jednak společně seznámili, ale také vám detailněji přiblížili činnost Panelu a další podrobnosti s tím spojené. Další setkání budou navazovat dle potřeby a společné domluvy.

Vhodný uchazeč

Není potřeba mít žádné speciální znalosti či předchozí zkušenosti. Zásadní je mít dostatečné časové možnosti a chuť spolupracovat a být aktivním členem Panelu, který bude motivovaný, zodpovědný a odhodlaný podílet se na zlepšení situace mládeže v České republice. Protože nebudete hájit jen své názory, ale názory širší skupiny mladých lidí, měli byste být schopní oslovit své vrstevníky, přátele, spolužáky a zjistit, jak oni danou problematiku vnímají.

Hledáme aktivního mladého člověka:

  • ve věku 15–26 let,
  • se zájmem o dění kolem sebe,
  • který bude aktivně a svědomitě zastupovat mládež a hájit její zájmy,
  • který se bude snažit reprezentovat názory širší skupiny mladých lidí.

Co můžete získat

Členství v Panelu je výjimečná možnost být součástí rozhodovacích procesů a mít možnost ovlivnit situaci mládeže v České republice a řešení výzev, které se bezprostředně týkají mladých lidí.

Mimo této zkušenosti aktivní činnost v Panelu nabídne:

  • být součástí tvorby nástrojů a opatření na podporu mládeže,
  • nepřenositelnou zkušenost spojenou s fungováním ojedinělého poradního orgánu,
  • přehled o tom, jak funguje ministerstvo a státní veřejná správa,
  • rozvoj vašich dovedností – spolupráce, komunikace, vyjednávání a dosahování kompromisních řešení,
  • spolupracovat s vrstevníky se společnými zájmy a s úředníky a experty z jiných generačních skupin a vzájemně se učit,
  • networking – seznámení se a navázání kontaktů s aktivními mladými lidmi.

Pokud vás naše výzva zaujala, neváhejte a zašlete nám vyplněný přihlašovací formulář na adresu mladez@msmt.cz. Termín pro přihlášení je do 15. 2. 2024. Všem uchazečům následně zašleme informaci s výsledným rozhodnutím.

V případě jakýkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na adresu mladez@msmt.cz či tel. 234 811 682.