S Europe Goes Local do Švédska i na Slovensko. České týmy na zahraniční zkušené

20.6.2023

Jak zlepšit své město na lokální i evropské úrovni? Ohlédnutí za letošními setkáními projektu Europe Goes Local.

V rámci letošního ročníku Europe Goes Local měli zástupci týmů možnost vyrazit jak na celoevropskou konferenci do Švédska, tak na mezinárodní setkání českých a slovenských týmů v Bratislavě. Jak tato setkání probíhala?

Konference Europe Goes Local ve Švédsku

Na konci května se ve Stockholmu sešli zástupci všech zemí zapojených do projektu Europe Goes Local. Během setkání měla česká delegace možnost poznat, jak projekt funguje v ostatních zemích. Tematické workshopy se pak zaměřovaly na teorii práce s mládeží, ale také na zamýšlení se nad tím, jak takovou práci rozvíjet na lokální úrovni. Zároveň měli možnost zúčastnit se přednášek dobré praxe z různých zemí – o organizování Summer Youth Festu v Rumunsku, práci s mládeží nacházející se mimo vzdělávací systém ve Finsku, anebo prací s queer mládeží v Litvě.

Účastníci za českou delegaci si z konference odnášejí nejen nové poznatky a nápady, ale také celoevropský rozhled a pocit, jaké to je být součástí mezinárodní sítě stejně motivovaných mladých lidí a pracovníků s mládeží.

“Moc děkujeme za velkou inspiraci a šanci se dostat mezi tak skvělé lidi, kteří svou práci berou vážně a věnují se mladým lidem. Pracuji s dětmi a mládeži celý život a tohle je pro mě velká výzva. Určitě se chci nadále vzdělávat,” shrnula setkání účastnice z českého týmu.

Česko-slovenské setkání v Bratislavě

Česká republika v rámci Europe Goes Local úzce spolupracuje se Slovenskem – díky tomu mají účastníci možnost se propojit, vyměnit si názory a nápady, a hlavně získat nové kontakty. Každý rok mají týmy možnost se zúčastnit česko-slovenského setkání, které letos proběhlo na začátku června v Bratislavě. Týmy se zapojily se do řady workshopů týkající se udržitelnosti, příležitostí pro mladé lidi, strategického plánování, či duševního zdraví. Ty jim dávají možnost nabýt nové praktické zkušenosti, které využijí nejen v rámci svého projektu. Dostali také příležitost dál rozvíjet své projekty díky diskusi s ostatními účastníky.

Projekt Europe Goes Local

Evropský projekt Europe Goes Local se zaměřuje na rozvoj spolupráce mládeže se samosprávami měst. Do projektu se mohou zapojit týmy ve složení mládeže ve věku od 15 do 30 let, pracovníka s mládeží a zástupce samosprávy. Týmy v rámci projektů pracují na nápadech, jak zlepšit život ve svém městě, posílit vazbu mezi regionální a evropskou úrovní nebo rozvíjet komunitní projekty.

Pokud také máte nápady, jak zlepšit vaše město, přihlaste se do příštího ročníku Europe Goes Local 2023. Inspirujte se výzvou na našem webu.