První ročník konference YouthBoost

14.11.2023

Konference se zaměřila nejen na nástroje programu Erasmus+, ale nabídla i nové kontakty, dobrou praxi a prostor pro diskusi.

Konference YouthBoost, která proběhla v Praze tento pátek, se soustředila na oblast neformálního vzdělávání mládeže v rámci programu Erasmus+. V rámci ní se setkali odborníci, pedagogové a zástupci institucí, krajů a neziskových organizací s cílem prozkoumat témata rezonující mezi mladou generací. Věnovali jsme se nejen tomu, jak mohou zkušení jedinci přispět k aktivnímu občanství mladých lidí, ale i jaké nástroje nabízí program Erasmus+ k řešení těchto otázek a příkladům dobré praxe. „Tato akce je skvělou příležitostí ke společné diskusi a výměně zkušeností a kontaktů, které mohou inspirovat budoucí projekty v neziskových organizacích, domovech dětí a mládeže i školách,” přiblížila důležitost konference Pavlína Slavíčková z Domu zahraniční spolupráce (DZS), která účastníky provázela po celý den.

Ředitel DZS Michal Uhl zdůraznil pestrost nabídky programu Erasmus+ v oblasti neformálního vzdělávání mládeže. Významnou předností je i inkluzivní rozměr projektů, který umožňuje účast všem mladým bez ohledu na jejich socioekonomický status nebo geografickou polohu. „Tyto projekty v oblasti mezinárodní spolupráce jsou mimořádně důležité pro ovlivnění životů mladých lidí pozitivním směrem. I krátkodobý výjezd může být zlomový, jelikož má obrovský dopad na jejich budoucí životní dráhu,” shrnul Michal Uhl.

Adéla Linhartová z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zdůraznila význam sociální mobility, která hraje velkou roli v oblasti neformálního vzdělávání: „Zapojením se do programu Erasmus+ neformálního vzdělávání mladí lidé získávají sebevědomí a poznávají své silné stránky.” „Dovednosti a zkušenosti nabyté skrze neformální vzdělávání jsou na trhu práce stále více ceněné, zejména v kontextu rychlého technologického vývoje. Flexibilní povaha programu umožňuje mladým lidem získat motivaci ke vzdělávání se v jakémkoliv věku a překonávat znevýhodnění,” souhlasila Tomke Trávníčková z ministerstva práce a sociálních věcí. Šimon Presser, vedoucí sekce neformálního vzdělávání a sportu v DZS, přiblížil přínos Youthpassu, certifikátu pro účastníky programu Erasmus+, který dokumentuje získané dovednosti a kompetence.

Během akce byly představeny konkrétní příklady projektů a aktivit. Anežka Sechovcová z DZS představila projekt Europe Goes Local, který má reflektovat potřeby samospráv a zapojení mládeže do projektů pro společný rozvoj. „Je to skvělou příležitostí, jak pomoci mladým lidem vyřešit téma, které je na jejich samosprávě či regionu trápí,” uvedla. Organizace Agora Central Europe zastoupena Ondřejem Ryboňem přiblížila svůj projekt O nás s námi, který cílí na zapojování mladých lidí do veřejného dění. V něm se zaměřili na témata, která mezi nimi rezonují, což jsou zejména změna vzdělávacího systému, práva LGBTQ+, životní prostředí, ale i duševní zdraví, dialog mezi generacemi či zájem o vlastní město/obci/region. „Aktivity mládeže nemusí mít nutně politickou formu – mohou být nejrůznějšího charakteru od přípravy online platforem, obnovy veřejného prostoru přes účast na mládežnických parlamentech po organizaci veřejných akcí,” uvedl Ondřej Ryboň.

Dále jsme se věnovali DiscoverEU - jízdě k začlenění, příležitosti v rámci programu Erasmus+ pro osmnáctileté lidi s omezenými příležitostmi zažít cestování v bezpečí skupiny. Mohou však skrze ni získat motivaci i k samostatnému objevování Evropy. Pavla Fáberová, předsedkyně neziskové organizace Blízký soused, sdílela inspirující příběhy z romské komunity v Plzni: „Mládeži se na cestě neskutečně srovnaly životní hodnoty. Dopad byl však nejen na ni samotnou, ale i na celou komunitu, včetně mladších dětí, které tím také získaly motivaci změnit svůj život v rámci komunity.” Petra Erguvanli z organizace Chance 4 Children uskutečnila cestu s mládeží z různých dětských domovů. „Naučili se na ní, jak fungovat v kolektivu, být samostatnějšími v cizím prostředí a překročit svou komfortní zónu. Za dobu trvání cesty získali potřebnou sebedůvěru, která jim pomůže v dalším životě,“ uvedla.

Ina Lišková zasvětila účastníky do přínosu mezinárodních školení, která jejímu spolku Na Slunci otevřela nové obzory. Vyjela na ně spolu s Inou i samotná mládež, která se následně podílela na tvorbě projektu Creative Rural Hub. Tento projekt zahrnoval výměny mládeže s partnery z Itálie a Portugalska. „Každému budoucímu realizátorovi výměn doporučuji školení umožněná zejména platformou SALTO. Zde získáte šanci propojit se s organizacemi s podobným směřováním. Je to i skvělý způsob pro porážení předsudků a bariér. Vidíte díky tomu tu úžasnou diverzitu, kterou v rámci Evropy máme,” shrnula Ina Lišková.

V rámci interaktivních workshopů měli účastníci prostor pro vzájemnou diskusi, sdílení a networking na rozličná témata týkající se práce s mládeží. Filip Gábor vedl workshop o vytváření bezpečného prostoru a práci se skupinou. Veronika Wuycheck na workshopu o sketchnotingu představila jeho význam a využití při motivování mládeže. Petra Pelcová ze Zvol si info, které cílí na zlepšování mediální gramotnosti v Česku a na Slovensku, se věnovala dezinformacím a vyzývala účastníky k ověřování informací a kritickému myšlení.

V bloku Jak na grant krok za krokem ukázali zástupci DZS účastníkům, jak lze postupovat od přípravy žádosti projektu a hledání partnerů až po využití finanční podpory pro různé náklady spojené s projekty. Za celým dnem jsme se ohlídli v rámci slavnostní večeře a komentované prohlídky Prahou, které jim umožnily pokračovat ve vzájemném networkingu a diskusím na probíraná témata.

Všem hostům, hostkám a účastníkům konference děkujeme a budeme se těšit příští rok.