Projekt Má práva, Můj hlas!

27.9.2021

Je ti 10 -17 let a pocházíš z členského státu EU nebo Andorry či San Marina? Zúčastni se tohoto projektu!

EU pořádá v souvislosti s novou Strategií EU pro práva dítěte akci, která má posloužit k podpoře, ochraně a naplňování práv dětí. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je dát dětem silný hlas! Díky tomu se děti od 10 do 17 let mohou do akce EU zapojit, a to tak, že do 15. října 2021 zašlou vlastní video-produkci, v níž zachytí, jak vnímají vlastní práva. Jedná se o unikátní příležitost, která dětem umožní být vyslyšeny.

Jak se můžeš zapojit:

Vybereš si jedno konkrétní právo dítěte (ale můžeš i více), na které zaměříš svůj video-projekt. Můžeš si vybrat z několika témat, která jsou v souladu s cíli nové Strategie EU pro práva dítěte a Úmluvy OSN o právech dítěte:

  • Smysluplná účast: Děti by měly mít možnost být aktivními občany a členy demokratické společnosti.
  • Socioekonomická inkluze, přístup ke kvalitní zdravotní péči a vzdělání: Je třeba bojovat s dětskou chudobou, podporovat inkluzivní a k dětem přátelskou společnost, zdravotní a vzdělávací systém.
  • Boj proti násilí vůči dětem a zajištění ochrany dětí: Je třeba dětem zajistit vyrůstání bez násilí, zneužívání a nedostatku péče.
  • Spravedlnost pro děti: Právní/soudní systém by měl ctít práva a potřeby dětí a reagovat na ně.
  • Digitální a informační společnost: Děti by měly být v online prostředí v bezpečí, měly by mít příležitost využívat pozitivních možností, které digitální technologie přináší.
  • Globální dimenze: Měli bychom podporovat, chránit a posilovat pozici dětí na globální úrovni, a to i v průběhu konfliktů a krizí.

Video může mít formu projevu, hudebního vystoupení, hereckého nebo divadelního výkonu, malby, kresby či jiné kreativní aktivity. Děti se do tvorby mohou pustit individuálně, ale i ve skupince.

Video je třeba natáčet horizontálně, ve formátu MP4, nemělo by přesáhnout 2 min 20 s a 512 MB. Pokud bude zahrnovat ústní projev, je třeba, aby byl v jednom z jazyků EU, a spolu s videem je třeba zaslat i přepis sdělovaných informací. V případě zájmu je možné doplnit video i doprovodným textem, který stručně popíše zamýšlený koncept videa. Materiál je zasílán z vlastní odpovědnosti, včetně těch, kdo jsou na videu zachyceni.

Vzhledem k rozdílům mezi vnitrostátními právními předpisy v Evropě, které se týkají ochrany osobních údajů dětí, doporučujeme všem dětem, které se chtějí zúčastnit, aby neposílaly videa, na nichž je jejich obličej zcela viditelný. Místo toho můžete nosit masky (kostýmní masky nebo dokonce lékařské ochranné masky), dekorativní make-up nebo se můžete rozhodnout, že se ve videu neobjevíte, a místo toho nahrát scénu s čímkoli, co považujete za adekvátní pro vámi vybrané téma.

Zde naleznete formulář souhlasu, kterým opravňujete Delegaci EU ve Štrasburku a stálá zastoupení Andorry a San Marina při Radě Evropy k používání a šíření obsahu, který jste nahráli, na jejich veřejných kanálech.

Tento formulář je nutné vyplnit, podepsat a nahrát společně s videem, přepisem audia a případným vysvětlujícím textem a dalšími požadovanými detaily prostřednictvím zmíněného odkazu (obvykle je vyžadován účet Google).

Děti ve věku do 13 let by měly v rámci formuláře uvést jméno svých odpovědných zástupců a zajistit rovněž jejich podpis.

Ujistěte se, že jste si také přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů v dolní části této stránky: Open Call for Projects from Children: My Rights, My Voice - European External Action Service

Pokud nevlastníte Google účet, můžete své video odeslat prostřednictvím libovolné služby pro přenos souborů, který poskytne Delegaci EU ve Štrasburku a stálým zastoupení Andorry a San Marina při Radě Evropy bezplatný a snadný přístup k vaší práci.

Převod byste měli zaslat na následující e-mailovou adresu: DELEGATION-STRASBOURG-PRESS@eeas.europa.eu.

Spolu s videem zašlete také písemný scénář videa, formulář souhlasu a formulář pro podání (ke stažení na Open Call for Projects from Children: My Rights, My Voice - European External Action Service), vyplněné i podepsané.

Předkládací formulář – My Rights, My Voice

Formulář souhlasu – My Rights, My Voice

EEAS Vyjádření o ochraně soukromí – My Rights, My Voice


Co se stane dál:

EU očekává přibližně 40 až 70 zaslaných příspěvků. Výběr bude záviset na 3 hlavních kritériích: 1) soulad s tématem; 2) kreativita a umělecké zpracování; 3) geografické a věkové zastoupení.

Porotu bude tvořit předsedkyně – velvyslankyně Meglena Kuneva a 6 členů poroty: Velvyslanci Andorry a San Marina při Radě Evropy – Joan Forner Rovira a Sylvie Bollini, Vedoucí Divize Rady Evropy pro práva dětí Regina Jensdottir, manažer projektu Eurimages Sergio Garcia de Leaniz a 2 děti z Evropské školy ve Štrasburku.

Vybráno bude celkem 30 projektů, které budou zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích – FB, twitter, Instagram, YouTube (10 pro každou věkovou kategorii – 10 až 12; 13 až 14; 15 až 17 let). V rámci každé kategorie pak bude vybrána vítězná produkce.

Vítězové obdrží speciální cenu (e-čtečka pro účastníka/skupinu a výtisk knihy pro každého účastníka (pro všechny účastné členy skupiny). Autoři zveřejněné tvorby dostanou také malý dárek ve formě tašky či náramku. Všichni, kdo video zašlou, také obdrží certifikát účasti.

Pokud to situace dovolí, na podzim se ve Štrasburku uskuteční předávací ceremonie pro 3 hlavní výherce doprovozené jejich dospělými zákonnými zástupci. Ubytování a letenky budou zajištěny ze strany pořadatelů. Pokud nebude možné pořádat ceremonii fyzicky, proběhne událost online formou. Online se budou moci účastnit i ti, pro které by případná fyzická účast nepřipadala v úvahu.

Videa mohou potenciálně být použita budoucím italským předsednictvím Výboru ministrů Rady Evropy při zveřejňování Strategie Rady Evropy v oblasti práv dítěte (jaro 2022).

Termín pro zaslání příspěvků je 15. října 2021.