Příští stanice svět | Festival příležitostí pro mladé

25.7.2022

Druhý ročník úspěšné akce Příští stanice svět s podtitulem Festival příležitostí pro mladé se bude konat 20. 9. 2022 v prostorách Domu zahraniční spolupráce.

Na co se letos můžete těšit? Chystáme pro vás workshopy, diskuze a přednášky se zajímavými hosty, ať už odborníky ve vzdělávání, kultuře, ekologii, realizátory mezinárodních projektů nebo absolventy zahraničních studií, stáží a dobrovolnictví. Na hlavní stage vystoupí dvě známá hudební jména a chybět nebude ani bohatý doprovodný program.

Evropská komise vyhlásila rok 2022 Evropským rokem mládeže (ERM).  V návaznosti na obtíže, kterým mladí lidé čelili během dlouhé pandemie COVID-19, se ERM bude snažit zdůraznit význam evropské mládeže při budování lepší budoucnosti – ekologičtější, inkluzivnější a digitálnější. ERM by měl nastartovat proces reflexe budoucnosti mladých lidí a podpořit jejich aktivní účast na utváření budoucnosti Evropské unie.  Během celého roku budou probíhat informační, vzdělávací a osvětové kampaně, které podpoří aktivní podíl mladých lidí na budování společnosti, budou propagovány evropské programy, možnosti dobrovolnictví a financování solidárních projektů a další akce.  A právě hlavní akcí těchto oslav v České republice je Festival příležitostí pro mladé Příští stanice svět.

Program a další informace budeme postupně zveřejňovat na webových stránkách festivalu a na sociálních sítích. Vstup na celodenní akci bude po předchozí registraci zcela zdarma.