Grantová výzva EP

4.5.2023

Jste zástupci neziskového sektoru? Zajímáte se o demokratické principy Evropské unie? podívejte se na novou grantovou výzvu Evropského parlamentu!

Evropský parlament vyhlásil grantovou výzvu pro neziskový sektor. Cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o práci a úloze Evropského parlamentu a podpořit účast ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024.  

Prostřednictvím grantů, v rozmezí od 5 000 do 60 000 eur, plánuje Evropský parlament spolufinancovat projekty, které mají občanům pomoci pochopit práci Evropského parlamentu a fungování evropské demokracie v praxi. Kromě podpory občanského vzdělávání a participativní demokracie by vítězné projekty měly propojit jednotlivce a organizace prostřednictvím komunity jsmespolu.eu (together.eu)

O grant mohou žádat národní neziskové organizace. Projektové aktivity musí být ukončeny nejpozději do 30. června 2024 a měly by trvat maximálně 10 měsíců. Míra spolufinancování z Evropského parlamentu nepřesáhne 80 %.

Uzávěrka přihlášek

Návrhy projektů lze předkládat ve dvou kolech:

1. kolo - od 27. dubna do 16. května 2023 (do 17.00 hodin středoevropského času).

2. kolo - od 17. května do 28. září 2023 (do 17.00 hodin středoevropského času).

Grant bude možné získat pouze v jednom kole.

Podrobné informace o grantové výzvě jsou k dispozici zde.