Evropská jazyková cena Label

23.5.2023

Ve spolupráci s MŠMT vyhlašujeme 22. ročník Evropské jazykové ceny Label. Přihlášky je možné posílat do 15. 6. 2023.

Evropská jazyková cena Label je aktivitou Evropské komise, která tímto podporuje kvalitní inovativní projekty z oblasti jazykového vzdělávání, a chce tím inspirovat další učitele k přejímání nových výukových metod.

Všechny přihlášené projekty musí splňovat obecná kritéria stanovená Evropskou komisí a alespoň jednu z priorit ve Výzvě k předkládání návrhů pro rok 2023.

Termín předkládání přihlášek je do 15. 6. 2023.

Hodnocené kategorie

1. Projekty Erasmus+ financované v projektovém období 2021-2027 a ukončené v období 1.1. – 31.12.2022 v těchto sektorech:

  • Klíčová akce 1 (KA1): školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, vzdělávání dospělých
  • Klíčová akce 2 (KA2): školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, vzdělávání dospělých, vysokoškolské vzdělávání

2. Ostatní inovativní projekty v oblasti jazykového vzdělávání ukončené v období 1.1. –31.12.2022: 

Projekty Erasmus+ financované v programovém období 2014–2020

Ostatní projekty (eTwinning, aktivity neziskových organizací, jazykových škol apod.)  

Priority pro rok 2023

  • Podpora nově příchozích migrantů a vysídlených dětí a mladých lidí v jejich potřebách jazykového vzdělávání
  • Profesní rozvoj učitelů se zaměřením na začleňování a mezikulturní dialog, zejména pokud jde o zvýšenou jazykovou rozmanitost ve třídě
  • Podpora projektů zaměřených na menšiny a regionální jazyky jako prostředek šíření myšlenky rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství
  • Studium jazyků, které podporuje osobní růst dospělých účastníků vzdělávání
  • Podpora projektů zaměřených na propojování jazykových a nejazykových obsahů
  • Bližší podrobnosti ke každé z uvedených priorit jsou uvedeny ve Výzvě pro předkládání návrhů (ke stažení výše).

O Evropskou jazykovou cenu Label mohou žádat pouze instituce s právním statutem působící v oblasti vzdělávání na území České republiky. Hodnocené budou pouze přihlášky, které obsahují dostatečné a relevantní informace odpovídající obecným kritériím a prioritám pro rok 2023. Přihláška musí být dodána v termínu, spolu s čestným prohlášením statutárního zástupce. Zašlete ji elektronicky na adresu label@dzs.cz nejpozději do 15. 6. 2023.