Eurodesk Awards 2023

26.4.2023

Ceny Eurodesk Awards již od roku 2011 oceňují každodenní práci členů sítě Eurodesk.

Eurodesk působí v 37 zemích a má 2 168 členů, kteří informují mladé lidi a pracovníky s mládeží o příležitostech, které nabízejí programy Erasmus+ v oblasti neformálního vzdělávání mládeže a Evropský sbor solidarity.

Speak dating, únikovka, či literární festival. Kreativita zrealizovaných aktivit organizacemi, skrze které informují o příležitostech, nezná hranic. Do letošního ročníku se za Českou republiku přihlásilo celkem 9 aktivit, což bylo spolu s devíti projekty z Itálie v evropském srovnání nejvíce přihlášených.

Letos byly ceny udíleny ve třech kategoriích: Empowering young people, Adapting to changing realities a Thinking out of box. Hodnoceno bylo 5 kritérií: splnění vybraného tématu, inkluze projektu, jeho udržitelnost, mezinárodní přesah a dopad. Letošní ročník byl výjimečný tím, že jsme se rozhodli ocenit přihlášené projekty i na úrovni národní, a to na základě výsledků z kritéria dopadu. Chceme vyzdvihnout dopad aktivit na regionální úrovni, který často není tolik vidět, a přitom je tak důležitý.

Předávání cen v České republice proběhlo v pátek 21. dubna během Setkání sítě Eurodesk. Po doprovodném programu v podobě prezentací a téma Erasmus+ novinek, užitečných informací a workshopu na Sketchnoting při práci s mládeží, předal ocenění Eurodesk Awards 2023 výhercům ředitel Domu zahraniční spolupráce Michal Uhl.

Výherci Eurodesk Awards 2023

1. místo: Buď dobrovolníkem u nás i v Evropě – Veronika Peterková (Farní Charita Litomyšl)
2. místo: Workshop “Vyjeď do Evropy!“ – Adéla Rypková (Eurocentrum Ústí nad Labem)
3. místo: Speak Dating – Nikola Pavlůsková a Aneta Kompérová (Eurocentruma a Europe Direct Brno)

Speciální ocenění si zasloužil Martin Fišer (Eurocentrum Liberec), a to za nejvíce podaných akcí, během kterých v roce 2022 informoval o příležitostech pro mladé. Zároveň se svou akcí Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem získal nejvíce bodů v součtu všech kategorií. V porotě byly zástupci z řad Evropské komise, Evropského parlamentu, Erasmus student network, European Youth Forum a o výhercích rozhodovala i prezidentka Eurodesku.

Je potřeba dodat, že toto je jen malá ukázka aktivit, které za podpory sítě Eurodesk v regionech ve velkém probíhají. Všem výhercům a oceněným gratulujeme a těším se, jaké akce v tomto roce na podporu povědomí o příležitostech pro mladé lidi členové sítě Eurodesk zrealizují.