Connect & Empower: z dětského domova do světa

18.7.2023

Na mezinárodním školení se účastníci dozvěděli o možnostech zapojení dětských domovů a pěstounských péčí do programu Erasmus+.

Na konci června proběhlo mezinárodní školení s názvem „Connect & Empower – From Foster Home to the World“ v pražském hotelu Pyramida. Konalo se za účasti 19 zástupců z 10 zemí včetně např. Srbska a Gruzie. Spojuje je zkušeností s prací se znevýhodněnou mládeží v dětských domovech, pěstounské péči. Několik dní tak spolupracovali na svých projektových nápadech a seznamovali se nejen mezi sebou, ale také s možnostmi programu Erasmus+. Po celou dobu trvání akce měli prostor vzájemně diskutovat o svých zkušenostech či potížích, se kterými se setkali.

Za Dům zahraniční spolupráce akci uvedl Šimon Presser, vedoucí sekce neformálního vzdělávání mládeže a sportu, který zdůraznil důležitost inkluze. Zatímco jejich vrstevníci už mnohdy mají zkušenosti s výjezdy do zahraničí, pro tuto mládež může být zapojení do programu Erasmus+ první zkušeností tohoto typu. Účastníkům také představil možnosti neformálního vzdělávání mládeže, které program skýtá, a jak může DZS pomoci v zapojení opravdu každého.

Slovo následně převzal Alois Daněk spolupracující s Dětským domovem Klánovice a Federací dětských domovů, který zde prezentoval kvalitativní výzkum, který se konkrétně zaměřuje na DD Klánovice a Detské centrum Slovensko. Toto téma rozpoutalo podnětnou diskuzi. V té bylo kriticky poukázáno na skutečnost, že mládež se zkušeností s ústavní výchovou vyžaduje značnou míru podpory.

Přiblížil také, jakým výzvám český i slovenský systém čelí, a přínosy vytvoření platformy pro jejich vzájemnou spolupráci. Přednášku vedenou v angličtině zakončil společným apelem na zkvalitnění práce s mládeží v institucionální péči. "Věříme, že výsledky našeho výzkumu obohatí nejen českou a slovenskou institucionální výchovu, ale budou mít pozitivní vliv i rámci celé Evropy. Jako velmi podnětné vnímám sdílení dobré zahraniční praxe. Dokonce se podařilo navázat příslib spolupráce s paní Judit Regős, která patří mezi evropskou špičku v oblasti práce s ohroženou mládeží," uvedl Alois Daněk.

Inspirace a dobrá praxe

Školení se účastnili i hosté z organizací Chance4Children (C4C) a Brno For You, kteří zde sdíleli dobrou praxi a svá doporučení v přípravě projektů s následnou diskusí. Chance4Children představila projekt „Chance to Discover EU“, v rámci kterého udržitelně procestovala celkově pět evropských zemí s 20 mladými lidmi v ústavní péči. Během této cesty mládež získala vyšší sebevědomí v používání cizích jazyků a orientaci v cizím prostředí, ale získala i vyšší motivaci posouvat své hranice. C4C byla jednou z prvních českých organizací, která realizovala projekt v rámci DiscoverEU, a předala tak praktické informace dalším potenciálním zájemcům.

Zástupkyně z neziskové organizace Brno For You, která se soustředí na práci s mládeží, mladými profesionály, a ty se znevýhodněním či omezenými příležitostmi, prezentovala projekt „Vykroč s Brno For You“. Účastníkům poradila zapojit do projektů např. hudební, sportovní či taneční aktivity pro zvýšení motivace. Zúčastněným na školení přiblížila problémy, se kterými se potýkali, a jak je možné je řešit.

Jak připravit vlastní žádost o financování projektů?

Zkušené školitelky po celou dobu školení přibližovaly pravidla a pomůcky při vytváření projektů mobilit a partnerství pro spolupráci, a následně daly i příležitost vytvořit koncept vlastního projektu, ať už jednotlivě, či ve spolupráci s dalšími účastníky. Tyto koncepty pak na konci školení přede všemi odprezentovali, a získali zpětnou vazbu. Již během samotného školení došlo k navázání cenných kontaktů, a někteří z nich se i domluvili na budoucí mezinárodní spolupráci na projektu. Networkingu pomáhaly také četné týmové aktivity, či vytváření koláží po zdech školicí místnosti, na kterých mezi sebou zúčastnění sdíleli svá očekávání.

Cílem školení bylo ukázat, že do programu Erasmus+ se mohou zapojit také mladí lidé se znevýhodněním či lidé sociálně vyloučení včetně uprchlíků. Načerpat inspiraci přijel např. Mohammed ze španělské asociace Kudwa, která se zabývá projekty na podporu rozmanitosti a inkluze mezi uprchlíky a evropskou společností.

„Tato akce mě naučila mnoho o tom, jak lépe zorganizovat své nápady, jak se nebát vytvořit koncept vlastního projektu, a jak k němu najít možné partnery. Tyto informace mi pomohou v každodenní práci s uprchlíky a přistěhovalci. Je patrné, že Dům zahraniční spolupráce může na toto téma poskytnout spoustu znalostí a zkušeností,“ uvedl Mohammed. „Cítím, že jsem po tomto školení připravená podat žádost na vlastní projekt,“ souhlasí Thea, ředitelka estonského dětského domova ve městě Tilsi.

Výzva k podávání žádostí v podzimním kole 2023

I vy se můžete seznámit s procesem podávání žádosti o financování svého projektu. Nově nabízíme možnost individuálních konzultací, během kterých se můžeme věnovat vašim dotazům k žádosti nebo si vyjasnit pravidla a podmínky pro zapojení.

Pro všechny zájemce připravujeme i další informační semináře a webináře. Termíny postupně zveřejňujeme na našem webu, sledujte bedlivě sekci události. Čas na odevzdání v aktuálním podzimním kole výzvy máte do 4. října 12:00.