Cena DZS 2022 za participaci

24.4.2023

Studenti Slezského gymnázia v Opavě s projektem Erasmus+ zvyšovali povědomí o problematice světelného znečištění.

Projekt Dialogue between us, který realizovali studenti a učitelé Slezského gymnázia v Opavě ve spolupráci s anglickou školou Devonport High School for Boys v rámci programu Erasmus+ v oblasti neformálního vzdělávání mládeže, získal Cenu DZS 2022 v kategorii participace. Jejich cílem bylo upozornit lidi s rozhodovací pravomocí na lokální, regionální, národní a evropské úrovni na jev světelného znečištění.

Ve městech Opava a Plymouth zmapovali studenti oblasti se světelnými zdroji, jako jsou lampy nebo billboardy. Pomocí přístrojů luxmetr a spektrometr měřili intenzitu a barevné spektrum různých světelných zdrojů. Údaje z měření zaznamenávali do tabulek a grafů a následně vytvořili mapy světelného znečištění s popisem světelných zdrojů. Svoje závěry předali zástupcům s rozhodovací pravomocí, aby zvážili případnou změnu osvětlení veřejných prostor. O této problematice informovali také veřejnost, například na akcích, které škola pořádala v Klubu Art v Opavě, nebo v místním tisku a regionální televizi POLAR.

Odborná porota ocenila aktivní zapojení mladých lidí na řešení enviromentálního problému na lokální i na evropské úrovni. Studenti svým jednáním měnili dění kolem sebe a přímo se podíleli na veřejném životě ve městě. „Ze zkušeností, které máme z našich předchozích aktivit mezinárodní spolupráce, víme, že nejdůležitější pro budování participativní společnosti je komunikace. Kde není komunikace, nemůžou být změny. Takže my vedeme žáky k tomu, aby byli aktivní, aby komunikovali a tím pak mohli měnit věci k lepšímu,“ vysvětloval Kamil Plaček, učitel gymnázia a zároveň koordinátor projektu.

Podívejte se na celý rozhovor s koordinátorem projektu Kamilem Plačkem:

Studenti během projektu pořádali také semináře pro základní školy a konzultovali tento problém s odborníky. V mezinárodních týmech pracovali na dokumentu Iniciativy pro Evropskou komisi, který zaslali eurokomisařce Věře Jourové a jejímu legislativnímu týmu. Projekt prezentovali v sídle stálého zastoupení ČR při Evropské unii v Bruselu a v poslanecké sněmovně. V Praze se setkali s předsedou poslanecké sněmovny, na lokální úrovni zase s představiteli měst včetně primátora města Opava a náměstka pro vzdělávání v Plymouthu. Díky projektu získali účastníci větší povědomí o problematice světelného znečištění a zvýšil se i jejich zájem o životní prostředí.

Ceny DZS oceňují již pátým rokem kvalitní projekty a aktivity v oblasti mezinárodního vzdělávání. Soutěžní kategorie navazují na aktuální prioritní vzdělávací témata. Všechny nominované i vítězné projekty za uplynulý rok představujeme v naší publikaci Ceny DZS 2022: To nejlepší z mezinárodního vzdělávání.

Vítěze postupně představujeme na našich stránkách. Podívejte se na předchozí krátké rozhovory na našem Youtube kanálu.