The 25 Percent Project

9.12.2021

Všichni můžeme něco změnit. Projekt The 25 Procent byl vytvořen mladými lidmi pro mladé lidi s cílem pomoci zvýšit jejich hlas a změnit svět.

Mladí lidé byli příliš dlouho vynecháni z rozhodování. Je čas to změnit. Projekt The 25 Procent vytváří nové hnutí, v němž může všech 25 % lidí v Evropě, kteří nejsou slyšet, vyjádřit svůj názor. Prvním krokem je dostat se před rozhodovací orgány. Letos mají mladí lidé jedinečnou šanci zasednout k jednacímu stolu a reprezentovat skutečné nápady mladé generace na lepší zítřky na Konferenci o budoucnosti Evropy.

Buďte součástí

Nová generace rozmanitých hlasů, které se spojují v odhodlání ke změně. Každý z mladých lidí se může podílet na vytváření lepší budoucnosti Evropy.

Na portálu The 25 Procent mají mladí lidé jedinečnou příležitost přidat do sbírky svůj velký nápad, jak by měla vypadat budoucnost Evropy, a projekt jej převezme a představí na konferenci.

 

 

Kdo bude mluvit za nás, když ne my?

Skupina výzkumníků přečte každý nápad jeden po druhém. Jejich zjištění pak budou základem pro nový soubor generačních požadavků, který připraví mladí lidé. Následně bude 150 mladých lidí pozváno do Bruselu, aby zastupovalo mladou generaci a zajistilo, že se jejich nápady promění ve skutečné akční plány pro budoucnost.

Jakmile budou všechny nápady shromážděny, přednesou je organizátoři projektu přímo na konferenci za účelem zviditelnění a bojování za změnu, kterou si mladá generace přeje.

Na našich sociálních stítích budeme přidávat unikátní příběhy z řad mladé generace, které inspirují ke změně. 

 

Více informací o projketu najdete na webových stránkách The 25 Procent Project.