Zapojte se do projektu Europe Goes Local 2022

30.8.2022

Máte hlavu plnou nápadů, jak zlepšit vaše město? Víte, co vašemu městu chybí, ale nevíte, jak na to? Přihlaste se do projektu Europe Goes Local! Projekt propojuje mládež se samosprávami měst za účelem výměny nápadů, jak dané město vylepšit.

Projekt účastníků by se měl primárně zaměřit na zlepšení situace v dané samosprávě – může jít např. o výpomoc v domově seniorů, úklid města, seminář o mediální gramotnosti pro děti nebo projekt, jak udělat dané město udržitelnějším. Výběr tématu je na uchazečích a potřebách dané samosprávy.

Týmy z minulých ročníků Europe Goes Local se zaměřovaly na udržitelnost na univerzitních kolejích, školské parlamenty nebo znovuotevření volnočasového klubu.

Účastníci projektu se seznámí s jednotlivými kroky projektového managmentu – od stanovení cílů, realizaci až po vyhodnocení projektu. Svůj záměr a možné financování projektu bude moci tým konzultovat s Domem zahraniční spolupráce.

Týmy mohou v rámci Europe Goes Local také rozvíjet již existující projekt, na kterém pracují a mít tak možnost prokonzultovat pokračování projektu a jeho následné financování.

Do projektu se mohou zapojit týmy ve složení:
• 1 zástupce samosprávy (zaměstnanec samosprávy v oblasti mládeže případně příbuzné oblasti)
• 1 pracovník s mládeží (zástupce organizace/sdružení pracujícího s mládeží)
• 2 zástupci mládeže ve věku 15 až 30 let.

Do projektu se můžete přihlásit i v případě, že jste ještě nenavázali kontakt se zástupcem samosprávy. Oslovit můžete zástupce až v průběhu projektu.

Každý tým má k dispozici mentora, který ho celým projektem doprovází. Tým si také musí určit svého koordinátora, který vede činnost týmu – komunikuje se členy a mentorem a organizuje společná setkání.

Závěrečným výstupem projektu bude prezentace vašeho nápadu na mezinárodním setkání se slovenskými partnery a možnost sepsat a popřípadě také podat svůj vlastní projekt.

Součástí spolupráce bude informační setkání český týmů ke konci roku 2022 a mezinárodní setkání se slovenskými partnery na začátku roku 2023.

Po úspěšném absolvování projektu Europe Goes Local budou mít týmy možnost zúčastnit se v květnu 2023 mezinárodní konference ve Švédsku.

Přihlásit svůj tým můžete prostřednictvím tohoto formuláře nejpozději do 30. září 2022.

Chcete se dozvědět něco více o projektu Europe Goes Local? Podívejte se na webové a facebookové stránky.

V případě otázek kontaktujte Anežku Sechovcovou (anezka.sechovcova@dzs.cz) nebo Václava Kinského (vaclav.kinsky@dzs.cz).