HYHO

HYHO neboli Help Yourself by Helping Others je součástí strategie Evropské unie v komunikaci s mladými lidmi. Modul HYHO vznikl v návaznosti na Evropský rok dobrovolnictví (2011), vyhlášený Evropskou unií, v ČR jej má v gesci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Během modulu HYHO se studenti:

  • dozví, co je to dobrovolnictví;
  • zjistí, jak je dobrovolnictví prospěšné společnosti a co může přinést samotnému dobrovolníkovi;
  • seznámí se s možnostmi dobrovolnictví ve svém okolí a jak se stát dobrovolníkem v jiné zemi v Evropě;
  • budou podpořeni ve svých (budoucích) dobrovolnických aktivitách.

Jak HYHO probíhá?

  • Projekt se zaměřuje na studenty středních škol.
  • Program trvá 2 vyučovací hodiny a je možné jej mít přímo ve třídě.
  • Celé setkání má formu interaktivního semináře. Během 90 minut jsou studentům předávány informace o daném tématu, zároveň studenti mají díky interaktivním metodám neformálního vzdělávání prostor pro diskusi a vyjádření vlastních názorů.
  • Modul realizují spolupracovníci Eurodesku (regionální partneři Eurodesku, Informační centra pro mládež nebo další spolupracovníci).
  • probíhá v zemích celé EU.

Máte zájem, aby modul proběhl na Vaší škole nebo třídě?

Kontaktujte nás a my Vám domluvíme lektora (vše je zdarma).

Tento projekt probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.