Evropští studenti sdílejí návrhy týkající se změny klimatu

23.3.2021

Studenti středních škol z celé Evropy předali v rámci virtuálního projektu Your Europe, Your Say! (YEYS) konkrétní návrhy týkající se změny klimatu výkonnému místopředsedovi Evropské komise Fransovi Timmermansovi.

Studenti středních škol z celé Evropy, kteří se zúčastnili virtuálního projektu Your Europe, Your Say! (YEYS) Summit mládeže o klimatu pořádaný Evropským hospodářským a sociálním výborem (EHSV) ve dnech 18. – 19. Března 2021, předali své návrhy místopředsedovi Evropské komise Franzovi Timmermansovi.

Během dvou dnů se více než 234 studentů ve věku 16–18 let zapojilo do hry která, simulovala skutečné vyjednávání o klimatu v sídle OSN v New Yorku a vypracovalo doporučení, která představili na závěrečném plenárním zasedání.

Návrhy zahrnovaly:

  • Výsadbu městských stromů a instalace vertikálních zahrad
  • „Ekologický projekt na Manhattanu“ pro EU, investující velké částky do nových technologií
  • Investice do dalšího vzdělávání pro širokou veřejnost
  • Implementace politik šitých na míru, které reagují na konkrétní situaci každé země
  • Podporu zalesňování jako jednoho z nejúčinnějších dlouhodobých řešení při odstraňování uhlíku
  • Zavádění vodíku a bioplynu při postupném vyřazování fosilních paliv
  • Odstraňování rozdílů mezi rozvinutými a rozvojovými národy.

Více informací naleznete zde: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2021