Evropský týden mládeže 2021 je za dveřmi!

13.5.2021

Oslavovat a propagovat mládežnické aktivity prostřednictvím akcí organizovaných ve všech zemích zapojených do Erasmus+, a také propojit mladé lidi, účastníky programu, mládežnické organizace a tvůrce politik. To je cílem Evropského týdne mládeže, který se uskuteční na konci května 2021. Čtěte dál!

V rámci této události se uskuteční 6 jednodenních workshopů s tématem Budoucnost máme ve svých rukou. Jednotlivé workshopy jsou naplánované na období mezi 27. květnem a 11. červnem 2021 a budou mít půldenní charakter, kdy program začne vždy v 8:30 a skončí ve 13:30. Workshopy jsou určené až 30 účastníkům ve věku od 15 do 22 let. Přihlašování probíhá prostřednictvím přihlašovacího formuláře (odkazy jsou níže u každého z míst konání). Vzhledem k přetrvávajícím restrikcím souvisejícím s nákazou COVID-19 je tento projekt připravován k online realizaci prostřednictvím platformy Zoom.

Každý z workshopů bude zahájen úvodním představením projektu, programu workshopu a realizačního týmu a seznámením účastníků. Následně bude představen nový program Erasmus+, kdy hlavní důraz bude kladen na možnosti relevantní pro studenty, a také na případné osobní zkušenosti s programem účastníků daného workshopu. Součástí úvodního bloku pak bude také představení a diskuse o třech hlavních tématech letošního Evropského týdne mládeže i nového programu Erasmus+, kterými jsou ekologie, digitalizace a participace. Dále se také v interaktivní aktivitě zaměřené na identifikaci překážek v občanské participaci dozvědí odpověď na otázku “Co se stane, když se to nestane?”.

Při samotných workshopech bude kladen zásadní důraz na rozvoj osobních kompetencí účastníků. Ti si osvojí základy projektového myšlení a získají kontakty na organizace ve svém okolí. Toto bude cílem zejména poobědové části, kdy mladí lidé za přítomnosti třech hostů zastupujících organizace v regionu, zabývající se jednotlivými tématy aktuálními pro Evropský týden mládeže, budou nejprve identifikovat problémy, které je trápí v jejich kraji, a poté se v týmech pokusí navrhnout proveditelné řešení tohoto problému, přičemž budou mít k dispozici hosty pro konzultaci. V závěru budou jednotlivé návrhy projektů prezentovány s tím, že nejlepší tým se může těšit na věcné ceny!

Po ukončení každého z workshopů budou mít účastníci 5 dní na odevzdání jednoduché projektové žádosti, které následně realizační tým ve spolupráci s partnery posoudí s tím, že 2 nejlepší týmy postoupí na závěrečnou jednodenní konferenci. Ta je naplánována na 21. června 2021 a bude mít za cíl účastníkům představit širší možnosti participace ve společnosti. Účastníci, kteří na konferenci postoupí, budou rovněž prezentovat své projekty, které budou hodnoceny expertní porotou složenou z partnerů a oslovených osobností. Nejlepší projekty získají věcné ceny!

Termíny konání workshopů a přihlašování

Program workshopů:

8:30 Zahájení on-line workshopu

9:30 Co se stane, když se to nestane?

10:45 Projektový management v praxi

11:00 Přestávka na oběd

11:45 Diskuze s hosty o lokálních problémech a práce na projektech

13:30 Zakončení workshopu

 

Workshopy připravuje Dům zahraniční spolupráce, příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s organizací EUTIS, o.p.s.

 

Na Evropském týdnu mládeže se také podílejí organizace Youth Centrum Radka, Centrum pro podnikání a zaměstnanost, Plán B, Petrklíč help, Dobrovolnické centrum 67, Knihovna města Hradce Králové, dále pak Eurocentra v Brně, Pardubicích, Ostravě, Českých Budějovicích a Hradci Králové.