Školení v Prachaticích

16.8.2022

Pracujete s mladými lidmi v rámci neformálního vzdělávání, vedete kroužky či volnočasové aktivity a vnímáte potřebu každodenní činnost oživit?

Přijměte naši pozvánku na seminář s názvem „ZAPOJ se do programu Erasmus+ NAJDI inspiraci pro svoji práci“ dne 14. září 2022, od 9:30 do 15:00 hodiny, v prostorách organizace Portus Prachatice, o.p.s.

V rámci školení se dozvíte, jaké jsou možnosti výjezdů do zahraničí a v případě, že máte nápad na vlastní projekt, o jaké typy projektů (mezinárodních i národních) můžete žádat. Projekty jsou cílené na mládež ve věku 13-30 let a na pracovníky s mládeží bez omezení věku.

Tato akce je připravována Domem zahraniční spolupráce ve spolupráci s organizací Portus Prachatice, o.p.s., která se věnuje mimo jiné také vzdělávání v oblasti prevence kyberkriminality. Součástí programu bude workshop na téma bezpečného chování na internetu - hlavním cílem bude seznámit posluchače s jednotlivými formami kyberkriminality, včetně nejnovějších fenoménů způsobem přijatelným pro začátečníky i pokročilé uživatele informačních technologií. Zvláštní pozornost bude věnována problematice sociálních sítí, on-line počítačových her a manipulacím na internetu.

Přihlášení je možné do 12.září skrze tento registrační formulář.

Po uzavření registrace Vám zašleme email s bližšími informacemi.

Program 9:30 - 15:00

  • Představení programu Erasmus+ neformální vzdělávání mládež
  • Coffee break
  • Příklad dobré praxe
  • Oběd
  • Workshop na téma kyberkriminality – Portus Prachatice, o.p.s.