Seminář k projektům participace mládeže

1.8.2022

Nebaví tě jen přihlížet na dění kolem sebe? Chceš vyjádřit svůj názor, iniciovat změnu nebo šířit povědomí, jak funguje demokratická společnost?

Zveme všechny zájemce o projekty participace mládeže na prezenční seminář dne 30. srpna 2022 od 10:00 do 14:00 hodiny do prostor Domu zahraniční spolupráce.

Projekty participace mládeže jsou otevřeny mladým lidem se zájmem se smysluplně zapojit do občanské společnosti. Projektový záměr může cílit do různých oblastí - sociální, hospodářské, kulturní, sportovní či politické. 

A může mít různou podobu – můžeš vytvářet informační kampaň, organizovat kulaté stoly a sbírat názory mladých lidí, vést debaty se zástupci s rozhodovací pravomocí, vytvářet simulační hry.

Projekt participace mládeže iniciuje, připravuje a realizuje skupina mladých lidí, která reaguje na klíčové výzvy ve své komunitě nebo na mezinárodní úrovni, a přispěje tak k pozitivní změně. 

Na semináři se dozvíte, jak projekt navrhnout a podat projektovou žádost. Nejbližší termín pro podávání žádostí je 4. října 2022. 

Na seminář se prosím registrujte prostřednictvím online formuláře*, a to nejpozději do 26.8.2022. Po uzavření registrace Vám zašleme email s bližšími informacemi.

*Pokud nejste součástí žádné organizace, do kolonky "Instituce" napište např. "ne".

V případě dotazů kontaktuje Michalu Velingerovou, e-mail: michala.velingerova@dzs.cz