Program Erasmus+ v roce 2022

9.12.2021

Známe termíny pro podávání žádostí v neformálním vzdělávání mládeže!

Evropská komise již zveřejnila příručku programu a také plný text výzvy se všemi podmínkami, které musejí žadatelé splnit. Aktuální informace k novému programovému období programu Erasmus+ (2021–2027) a k nové výzvě pro rok 2022 najdete na stránce programu.

Nevíte si rady, jak při podávání žádosti o nový projekt postupovat? Seznamte se s celým procesem krok po kroku v našem návodu nebo se zúčastněte informačních webinářů k předkládání žádostí v Klíčové akci 1 (mobilita jednotlivců) a Klíčové akci 2 (projekty spolupráce) pořádaných Domem zahraniční spolupráce (DZS).

Seznam všech webinářů, včetně registrací a dalších informací naleznete v sekci událostí v následujících týdnech, kterou průběžně aktualizujeme. Na seminářích se žadatelé seznámí se strukturou programu Erasmus+, jeho prioritami a podmínkami žádostí o grant. Po ukončení webináře bude samozřejmě prostor pro konzultace a dotazy.

O všech webinářích, které se týkají neformálního vzdělávání mládeže, vás budeme informovat na sociálních sítích Eurodesk Česká republika i tady na webu.

 

Jaké termíny budou v roce 2022 pro neformální vzdělávání mládeže nejdůležitější?

Klíčová akce 1 - mobilita jednotlivců

Akreditace Erasmus - 19. 10. 2022

Akreditované projekty mobilit - 23. 2. 2022

Projekty mobilit pro mládež – „Výměny mládeže“ – 23. 2. 2022 (1. kolo) a 4. 10.2022 (2. kolo)

Projekty mobilit pro pracovníky s mládeží – 23. 2. 2022 (1. kolo) a 4.10. 2022 (2. kolo)

Aktivity participace mládeže - 23. 2. 2022 (1. kolo) a 4.10. 2022 (2. kolo)

Projekty mobilit pro mládež – DiscoverEU - akce pro začlenění – 4. 10. 2022


Klíčová akce 2 – projekty spolupráce

Kooperativní partnerství s výjimkou partnerství předložených evropskými nevládními organizacemi – 23. 3. 2022 (1. kolo) a 4.10. 2022 (2. kolo)

Partnerství malého rozsahu – 23. 3. 2022 (1. kolo) a 4. 10. 2022 (2.kolo)