Možnosti grantů a výjezdů pro dětské domovy | Olomouc

6.6.2022

Už 16. června v Olomouci nabízíme možnost zástupcům dětských domovů účastnit se síťovacích setkání se zkušenými realizátory projektů Erasmus+ mládež.

Dne 25. května 2022 se uskutečnil úvodní informační webinář pro potenciální žadatele o grant z řad dětských domovů v rámci programu Erasmus+ mládež.Během úvodního webináře jsme představili možnosti, které program Erasmus+ nabízí jak mladým lidem, tak pracovníkům z dětských domovů. Zaměřili jsme se především na vysvětlení Klíčové akce 1 (KA1) – výměn mládeže (vícedenní mezinárodní setkání mladých lidí) a mobilit pracovníků s mládeží (vícedenní školení či stáže v zahraničí pro osoby pracující s mládeží).

Na úvodní webinář navážeme v červnu regionálními setkáními. Dne 16. června se uskuteční regionální setkání v Olomouci. Cílem setkání bude propojit úspěšné a zkušené žadatele Erasmus+ (neziskové organizace, DDM...) s dětskými domovy a podpořit budoucí projektová partnerství jak v oblasti výměn mládeže, tak výjezdů pracovníků s mládeží.

Účast je možná pro všechny zájemce zastupující dětské domovy, bez ohledu na to, zda se účastnili úvodního webináře.

Registrovat se můžete skrze tento registeační formulář