Konference k šíření výstupů z projektů Klíčové akce 2 v oblasti mládeže

29.11.2021

Konference se bude věnovat takovým tématům, jako je digitalizace v neformálním vzdělávání a podpora motivace při práci na projektech v době pandemie.

Máte dojem, že digitální technika a nástroje výuky mohou nahradit fyzické vzdělávání, nebo by digitální vzdělávání mělo zůstat jen doplňkovou metodou? Jak si při současné měnící se situaci udržujete motivaci při realizaci nebo přípravě projektů? Přijďte sdílet své názory a zkušenosti, a to jak s podáváním projektové žádosti, tak s realizací podpořeného projektu. Dále na vás čekají i tematicky zaměřené workshopy.

Konference je určena nejen pro žadatele o granty z řad neziskových organizací či spolků, zástupce z řad osob s rozhodovací pravomocí, představitele veřejné správy či soukromého sektoru, ale také pro úspěšné realizátory projektů.

Registrovat se můžete pomocí registračního formuláře a to nejpozději do 7. prosince 2021.

V případě dotazů kontaktujte Lucii Rott Beneschovou (lucie.rott-beneschova@dzs.cz) nebo Ivu Ničovou (iva.nicova@dzs.cz).