Europe Goes Local 2021!

4.8.2021

Máte hlavu plnou nápadů, jak zlepšit vaše město, ale nevíte, jak je realizovat? Přihlaste svůj tým do projektu Europe Goes Local 2021! Projekt usiluje o propojení mládeže se samosprávou a podporuje jejich spolupráci.

Projekt Europe Goes Local (EGL) je mezinárodní projekt strategického partnerství Národních agentur Erasmus+ mládež. Projekt podporuje práci s mládeží na krajské, městské a obecní úrovni a usiluje o propojení mládeže s danou samosprávou. Pilotní fáze projektu začala na Slovensku v roce 2016 a byla ukončena v červnu 2019. V letošním ročníku projektu budou mít nově týmy možnost nabýt zkušenosti v řízení svého vlastního projektu – od jeho sepsání až po jeho případné podání.

V rámci projektu byla vytvořena Evropská charta lokální práce s mládeží, která má za cíl přispívat k dalšímu rozvoji práce s mládeží. Charta vytváří celoevropský prostor pro dialog a definuje kritéria, kterými by se práce s mládeží měla řídit, a jak by její jednotlivé aspekty měly vypadat.

Do projektu se mohou zapojit týmy ve složení:
• 1 zástupce samosprávy (zaměstnanec samosprávy v oblasti mládeže případně příbuzné oblasti)
• 1 pracovník s mládeží (zástupce organizace/sdružení pracujícího s mládeží)
• 2 zástupci mládeže ve věku 15 až 30 let.

Do projektu se můžete přihlásit i v případě, že jste ještě nenavázali kontakt se zástupcem samosprávy. Oslovit můžete zástupce až v průběhu projektu.

Každý tým má k dispozici mentora, který ho celým projektem doprovází. Tým si také musí určit svého koordinátora. Úlohou koordinátora týmu je komunikovat s koordinátorem projektu v ČR a současně také koordinovat činnost týmu – komunikovat se členy, organizovat společná setkání, komunikovat s mentorem.

Součástí spolupráce budou národní a mezinárodní setkání. Národní setkání se bude konat na podzim 2021 a setkání se slovenskými partnery v 1. čtvrtletí 2022.

Závěrečným výstupem projektu bude:
• vytvoření/aktualizace strategických dokumentů v oblasti práce s mládeží v zapojených samosprávách
• nově možnost sepsat a popřípadě také podat svůj vlastní projekt.

Účastníci projektu se seznámí s jednotlivými kroky projektového managmentu – od stanovení cílů, realizaci až po vyhodnocení projektu. Svůj záměr a možné financování projektu bude moci tým konzultovat s Národní agenturou Erasmus+ mládež. Projekt by se měl primárně zaměřit na zlepšení situace v dané samosprávě – může jít např. o výpomoc v domově seniorů, úklid města, seminář o mediální gramotnosti pro děti nebo projekt, jak udělat dané město udržitelnějším. Výběr tématu je na uchazečích a potřebách dané samosprávy.

Týmy mohou v rámci Europe Goes Local také rozvíjet již existující projekt, na kterém pracují a mít tak možnost prokonzultovat pokračování projektu a jeho následné financování.

Pokud má Vaše samospráva zájem být součástí projektu Europe Goes Local je potřeba:
• vytvořit 4členný tým
• přihlásit svůj tým/samosprávu nejpozději do 15. září 2021 prostřednictvím dotazníku

Po uzávěrce přihlášek bude koordinátor týmu oslovený s dalšími informacemi.

V případě otázek kontaktujte Anežku Sechovcovou (anezka.sechovcova@dzs.cz).