Erasmus+ sport

Erasmus+ sport je jednou z centralizovaných aktivit, které spravuje Výkonná agentura v Bruselu. 

V rámci centralizované aktivity Sport jsou podporovány tyto akce:

  • partnerství pro spolupráci (Collaborative Partnerships)
  • nevýdělečné evropské sportovní akce (Not-for-profit European sport events)

Více informací najdete na stránkách http://www.naerasmusplus.cz/cz/site-a-centralizovane-aktivity-centralizovane-aktivity/sport/.

Na Evropském portálu pro mládež najdete článek o projektu z oblasti sportu, jehož partnerem byla i česká organizace - Spolek evropských bojových umění (SEBU) z Kladna.