DiscoverEU - jízda k začlenění

16.8.2022

Rádi bychom vám představili novinku v rámci programu Erasmus+ a to DiscoverEU - jízda k začlenění! Tento nový projekt doplňuje oblíbenou soutěž DiscoverEU pro osmnáctileté. Žádost můžete podat do 4. října 2022.

DiscoverEU – jízda k začlenění je příležitost pro organizace a neformální skupiny mladých lidí získat podporu na realizaci projektů, které umožní mladým lidem s omezenými příležitostmi vyrazit na cestu po Evropě.

Nový formát doplňuje oblíbenou soutěž DiscoverEU, v rámci které může každý osmnáctiletý Evropan vyhrát vlakovou jízdenku a cestovat po Evropě. Jízda k začlenění vznikla proto, aby příležitost vycestovat dostali i mladí lidé s omezenými příležitostmi, kteří by se do soutěže DiscoverEU nemohli nebo nezvládli zapojit sami. 

Iniciativa je součástí programu Erasmus+, který podporuje rovné příležitosti a inkluzi ve všech svých akcích. Organizace, které se zapojí do DiscoverEU – jízda k začlenění, by měly navrhovat přístupné a inkluzivní projektové aktivity, zohledňovat názory účastníků s omezenými příležitostmi a zapojovat je do rozhodovacího procesu.

Žádost můžete podat do 4. října 2022

Co projekt DiscoverEU – jízda k začlenění umožňuje?

  • Umožňuje mladým lidem se znevýhodněním zažít cestování v bezpečí skupiny, anebo je motivuje k samostatnému objevování Evropy. Podporuje boj proti stereotypům, toleranci a porozumění.
  • Umožňuje organizacím či skupinám mladých lidí získat grant na organizaci vlakové cesty po Evropě pro jednoho až pět mladých lidí ve věku 18 let s omezenými příležitostmi ze stejné země.

Kdo se může zapojit?

Organizace a instituce se sídlem v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu. Tato organizace podává žádost Domu zahraniční spolupráce a v případě schválení poté realizuje projekt, který umožní mladým lidem se znevýhodněním účastnit se DiscoverEU. Organizace způsobilé podávat žádosti jsou:

  • Nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni, sociální podnik, zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem
  • Neformální skupina nejméně čtyř mladých lidí ve věku 18 až 30 let

Jak probíhá projekt DiscoverEU – jízda k začlenění?

Během jedné cesty cestuje vlakem napříč Evropou jeden až pět mladých lidí s omezenými příležitostmi ze stejné země. Mladí cestovatelé mohou cestovat sami nebo s doprovodem, přičemž s jedním účastníkem mohou cestovat až dvě doprovodné osoby. Cesta může trvat 1 až 30 dní. Celý projekt (včetně přípravy, realizace a vyhodnocení, viz níže) trvá 3 až 18 měsíců. Organizace může během projektu uspořádat několik cest DiscoverEU. Každé cesty se však musí účastnit jiní cestovatelé.

Projekt se skládá ze čtyř fází: 

  1. plánování cesty – vymezuje potřeby, cíle, výsledky, plán cesty a harmonogram
  2. přípravy – praktická opatření cesty DiscoverEU
  3. realizace cesty DiscoverEU
  4. následné činnosti – vyhodnocení  projektu, šíření zkušeností a zážitků

Jaké náklady pokrývají grantové prostředky?

Účastníkům včetně doprovodných osob bude přidělena časová jízdenka na cestování vlakem po  Evropě a až 62€/den  na pokrytí nákladů spojených s ubytováním a stravou. Následně je v projektu možné využít 100 EUR na pokrytí nákladů spojených s podporou inkluze.

Zaujal vás projekt Discover EU - jízda k začlenění? Přihlaste se na některé z našich webinářů:

S vašimi dotazy se nám můžete také ozvat na e-mailové adrese anezka.sechovcova@dzs.cz.