Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Jak program funguje?

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu má tři úrovně obtížnosti – od bronzové po zlatou, která je časově nejnáročnější. Všechny úrovně je potřeba absolvovat postupně – začít bronzovou, pokračovat stříbrnou a završit to zlatou. Není ale dáno, že každý, kdo se zapojí, musí absolvovat všechny tři, lze zůstat pouze u bronzové či stříbrné.

Program je určen mladým lidem ve věku mezi 14 a 25 roky, přičemž poslední výzvu je potřeba splnit do 25. narozenin. Samotný průběh je plně individuální a pro každého odlišný. Mladí lidé si sami vybírají, v čem se chtějí zlepšovat a jaké výzvy a cíle si stanoví pro jednotlivé úrovně. Na účastnících také je, zda budou zlepšovat jednu konkrétní dovednost, nebo zda si pro každou úroveň stanoví úplně nové cíle.

V rámci DofE je třeba na každé úrovni zvolit nějakou sportovní aktivitu, činnost rozvíjející talent a dobrovolnickou činnost, v nichž se konkrétní mladý člověk bude zdokonalovat. Na závěr každé úrovně se koná expedice, která se může realizovat ve vlasti nebo v zahraničí (ve zlaté úrovni je zahraniční zkušenost podmínkou).

Co je cílem DofE?

Díky účasti v program mohou mladí lidé nejen rozvíjet své schopnosti, dovednosti a objevovat svůj talent, ale jsou také motivováni k překonávání sama sebe a dosahování ambiciózních životních cílů. Certifikát o absolvování programu pak otevírá dveře nejen na mnohé vyhlášené univerzity, ale i na pracovní trh. Třeba ve Spojeném království, kde program vznikl, jde mezi zaměstnavateli o nejoceňovanější formu neformálního vzdělávání.

Program pomáhá mladým lidem uvědomit si, co od života chtějí a v čem jsou dobří. Jde také o smysluplné vyplnění volného času v době dospívání, kdy se mnozí mladí lidé ocitají nejistí a nemají se čeho chytit. Účast v tomto mezinárodním programu pomáhá rozšiřovat obzory, překonávat překážky a bourat bariéry.

Kromě osobních cílů a zlepšení je zde ještě jedno plus: možnost setkat se se členy britské královské rodiny. V roce 2016, kdy program slavil 60 let, převzali dva čeští účastníci ocenění přímo v Buckinghamském paláci a zhruba každé dva roky přijede nějaký zástupce královské rodiny také do České republiky na předávací ceremoniál. V roce 2015 v ČR předávala ceny Sophie, hraběnka z Wessexu, která je spolu s manželem, princem Edwardem, patronkou ceny.

Historie Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu

Zkušební verze programu byla spuštěna v roce 1956 a u samého zrodu stáli manžel britské královny Alžběty II. a Kurt Hahn. Impulsem pro zavedení ceny byla obava o rozvoj mladých britských chlapců v poválečném období. Díky programu dostali možnost na sobě pracovat a věnovat se smysluplným aktivitám.
Nápad se rychle ujal a během prvního roku se zapojilo na 7 000 britských chlapců ve věku 15 až 18 let. Brzy se ukázalo, že počáteční omezení na chlapce ve věku 15 až 18 let je příliš omezující a tak došlo k rozšíření nejprve na dívky a pak i do celého světa. Postupně se sjednotily podmínky účasti pro obě pohlaví a zvedla se věková hranice na 25 let.

Do České republiky se program dostal v roce 1995 díky prvorepublikové golfové šampionce Luise Abrahams, spuštěn byl pod záštitou MŠMT. Zpočátku se zapojily hlavně střední školy, dnes se na programu podílí více než 80 institucí formálního i neformálního vzdělávání. Každý rok se zapojí zhruba 1 000 mladých Čechů a Češek, které podporuje okolo 300 školitelů, administrativních pracovníků a patronů. Mezi patrony patří třeba rybář Jakub Vágner nebo cestovatel Dan Přibáň.
videa na Youtube, účastnila se mládežnického parlamentu a zdokonalila se v jízdě na snowboardu.

Více informací zde: www.dofe.cz