Další možnosti

 

Další možnosti dobrovolnictví v zahraničí:

AIESEC

Mezinárodní studentská organizace nabízí studentům VŠ a čerstvým absolventům kulturní stáže v zahraničí.
Více na NaStáž.cz

Trochujinak

Dobrovolnický program Sdružení Duha, který nabízí možnost zúčasntit se workcampů.

Tamjdem

Dobrovolnické víkendovky pro skupinu Čechů i cizinců v českých neziskových organizacích.

TANDEM 

Tandem - koordinační středisko česko - německých výmen mládeže, přináší několik možností pracovat jako dobrovolník v Německu (Dobrovolný sociální rok, Dobrovolný ekologický rok a Dobrovolný rok v oblasti památkové péče).
Více na: tandem.adam.cz

INEX sdružení dobrovolných aktivit

Vysílá dobrovolníky na mezinárodní krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé dobrovolnické projekty po celém světě. O zážitcích ze střednědobého dobrovolnického pobytu v Británii se můžete dočíst i v naší publikaci Experience Europe!
Více na: www.inexsda.cz

Než vyrazíte, můžete si projít publikaci Průvodce dobrovolnictvím v zemích globálního Jihu - dozvíte se v ní, jak se cestu připravit, na co se těšit, čeho se vyvarovat atp.

Mezinárodní dobrovolnické organizace: