Zjisti, co pro mladé lidi dělají různé státy světa a jak zlepšit politiku mládeže!

18.1.2019

Co vlády různých zemí světa dělají pro naplnění potřeb mladých lidí? Jak zlepšit politiku mládeže a zapojit mladé lidi do veřejného a politického života? A co si o tom všem mladí lidé myslí? Podívej se na OECD Youth Stocktaking Report - první souhrnnou zprávu, která zkoumá, jak vlády různých zemí pracují s mladými lidmi!

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zkoumala ve 36 členských státech po celém světě, jak vlády řeší problémy a výzvy, se kterými se potýkají mladí lidé.
 
Od května do srpna se k tématu mohli vyjádřit také mladí lidé a tvůrci politiky pro mládež a sdílet svoje představy, jak by vlády měly úspěšně naplnit potřeby mládeže.
 
OECD získala zpětnou vazbu od účastníků ze 39 různých zemí, přičemž 56 % respondentů bylo ve věku 14-29 let.
 
Výsledkem je první souhrnná zpráva s názvem OECD Youth Stocktaking Report, která se tímto tématem zabývá.
 
Z ní například vyplývá, že méně než polovina států OECD má národní strategii pro mládež. Mladí lidé jsou také podle ní nedostatečně zastoupeni ve státních institucích a méně se zapojují do veřejného a politického života tradičním formálním způsobem.
 
Zpráva se soustředí na 5 hlavních oblastí:
  • politika mládeže, která řeší všechny problémy mladých lidí
  • role veřejných institucí v politice mládeže
  • zohlednění perspektiv mládeže při tvorbě veřejné politiky
  • zapojení a reprezentace mládeže
  • právní rámec a věková omezení
Celá zpráva je k dispozici zde.
 
Shrnutí zprávy najdeš zde.