Získej stipendium pro studium v zahraničí nebo podporu pro romské vysokoškoláky!

19.11.2018

Jsi student/ka střední školy a chceš studovat na v zahraničí? Jsi Rom/ka a chceš získat stipendium na studium vysoké školy? Nadace Open Society Fund (OSF) právě teď otevřela výběrové řízení na stipendia pro studenty středních a vysokých škol! Tak neváhej a získej podporu pro uskutečnění svého snu!

Nadace Open Society Fund podporuje mladé lidi při studiu na zahraničních středních školách. Poskytuje také stipendia pro romské vysokoškolské studenty/ky, která jim mají pomoci úspěšně absolvovat studium a uplatnit se na trhu práce (stipendia se otevírají na jaře).

Stipendium pro romské vysokoškoláky

Stipendium je určeno pro romské studenty a studentky vysokých škol ve věku do 26 let.

Studovat lze v bakalářském či magisterském programu na státem akreditované vysoké škole (státní i soukromé), prezenční i distanční formou.

Stipendijní program zahrnuje:

  • úhradu nákladů spojených se studiem v maximální výši 60 000,- Kč za rok
  • povinnou pracovní stáž (např. v soukromé firmě, státní instituci, ambasádě, apod.) v rozsahu minimálně 100 hodin za rok (zvolí si podpoření stipendisté)
  • povinnou dobrovolnickou službu v neziskové organizaci, v rozsahu minimálně 100 hodin za rok (zvolí si podpoření stipendisté)
  • povinný kurz cizího jazyka (zvolí si podpoření stipendisté, hrazeno v rámci programu)
  • podporu mentora/ky (osobnost zvolená a odsouhlasená stipendistou/kou i Nadací OSF) při studiu i v neakademických oblastech života, se silným propojením na trh práce
  • povinnou účast na vybraných akcích Nadace OSF

Jak se přihlásit?

Stáhni a vyplň přihlášku, kterou najdeš zde.

Potřebovat budeš také motivační dopis, životopis, potvrzení o studiu, kopii studijních výsledků za poslední dva semestry/školní rok a doporučující dopis od relevantní školské instituce.

Všechny dokumenty pošli na e-mail marie.paleckova@osf.cz nebo poštou na adresu Nadace OSF, Hradecká 18, 130 00 Praha 3 s označením STIPENDIUM.

Deadline je 18. května 2019.

Víc informací o stipendiu a výběrovém řízení najdeš zde.

Stipendium „Rok k nezaplacení“

Studenti/ky 1. a 2. ročníku středních škol se nyní mohou ucházet o stipendium na pro studium na střední škole ve Velké Británii a USA na školní rok 2019/2020.

Stipendium bude uděleno 10 nejlepším studentům a pokryje náklady na školné, ubytování a stravování během jednoletého nebo dvouletého studia v zahraničí.

Ostatní náklady v průběhu studia, jako je kapesné, pojištění, cestovné či účast na orientačním setkání, hradí částečně Nadace OSF a rodiče.

Jak se přihlásit?

Stáhni si a vyplň přihlášku zde.

Potřebovat budeš také životopis, motivační dopis, doporučení učitelů.

Seznam veškerých potřebných dokumentů najdeš zde.

Je potřeba také zaplatit administrativní poplatek 750 Kč.

Všechny dokumenty pošli na adresu nadace.

Deadline je 4. prosince 2018.

A co dál?

Absolvuješ jazykové testy, osobní pohovor.

Deset nejlepších uchazečů získá stipendium.

Více informací o průběhu výběrového řízení najdeš zde.