Výzva Rady Evropy mládežnickým ogranizacím

8.3.2021

Rada Evropy vyzývá nevládní mládežnické organizace, sítě a další nevládní struktury, aby se přihlásily do aktivit realizovaných ve spolupráci s Evropskými centry mládeže ve Štrasburku a Budapešti.

Oddělení pro mládež Rady Evropy vyzývá nevládní mládežnické organizace, sítě a další nevládní struktury zapojené do oblastí práce s mládeží souvisejících s politikou mládeže Rady Evropy, aby podaly žádosti o aktivity, které se budou konat ve spolupráci s Evropskými centry mládeže ve Štrasburku a Budapešti (studijní relace, 1. semestr 2022).
 
Studijní setkání jsou organizována ve spolupráci s mládežnickými organizacemi a sítěmi a odborem mládeže Rady Evropy a pořádá je jedno z evropských středisek pro mládež.
 
Jedná se o mezinárodní mládežnické akce trvající 4 až 8 dní, na nichž se setkávají členové mládežnických organizací nebo sítí a odborníci na diskuze o konkrétním tématu týkajícím se priorit v odvětví mládeže Rady Evropy 2022-2023 *.
 
Rada Evropy vítá žádosti všech kandidátů, kteří splňují specifický profil činností, bez ohledu na pohlaví, zdravotní postižení, rodinný nebo rodičovský stav, rasový, etnický nebo sociální původ, barvu pleti, náboženství, víru nebo sexuální orientaci.
 
Žádosti můžete podávat do 15. dubna 2021. Více informací naleznete na tomto odkazu: https://1url.cz/dz7Xo