Vyber si z 2000 projektů a zapoj se do dobrovolnictví po celém světě!

13.3.2019

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA) právě spustilo dobrovolnickou sezónu pro rok 2019! Máš zájem o mezinárodní dobrovolnictví? Vyber si v databázi z nabídky přibližně 2000 veřejně prospěšných projektů - workcampů! Vydej se do světa, vyzkoušej si práci v mezinárodním prostředí a získej zkušenosti v různých oborech!

Nevládní neziskové organizace INEX-SDA v úterý 12. března zveřejnila kompletní nabídku workcampů na léto 2019. Nabídka čítá přibližně 2000 projektů v 70 zemích světa.

Na workcampy do zahraničí vycestuje každoročně přibližně 500 českých dobrovolníků a více než 300 zahraničních dobrovolníků pak naopak přijíždí na workcampy do Česka.

Workcampy jsou krátkodobé dobrovolnické projekty trvající většinou 2-3 týdny, kdy skupina dobrovolníků z různých zemí společně pracuje na veřejně prospěšném projektu a tráví volný čas.

„Workcampy nabízejí jedinečnou možnost, jak skloubit poznání cizí země, setkání s vrstevníky z různých koutů světa a práci na smysluplném projektu. Jsou ideální příležitostí pro vzájemnou kulturní výměnu jak mezi dobrovolníky navzájem, tak s místními lidmi. Dobrovolníci si během workcampu zlepší své jazykové schopnosti, vyzkouší si práci v týmu a komunikaci s lidmi z odlišných zemí,“ říká Aneta Slavíčková, koordinátorka vysílání dobrovolníků do zahraničí.

Náplň workcampů je různorodá, zastoupeny jsou projekty zaměřené na ochranu přírody, rekonstrukci památek, práci s dětmi či hendikepovanými nebo také na organizaci kulturních událostí.

Mezinárodní atmosféru můžeš zažít i v Česku!

Příchozím zahraničním dobrovolníkům do Česka INEX-SDA letos nabídne ve spolupráci s obcemi a neziskovými organizacemi více než 30 workcampů.

"Loni se na workcampy v Česku sjelo více než 300 dobrovolníků z 30 zemí. Věříme, že podobný zájem bude o dobrovolnické projekty i letos. Nově budou moci dobrovolníci pomáhat například v potravinové bance v Praze, oživovat studánky na Českobrodsku nebo připravovat festival Rockové léto na Mži," říká Eva Macková, koordinátorka workcampů v ČR.

I těchto workcampů se mohou zúčastnit Češi a Češky a jedná se tak o jednoduchý a finančně nenáročný způsob, jak okusit mezinárodní prostředí workcampů i bez překročení hranic.

Pro ty, kteří mají rádi výzvy, pak INEX-SDA umožňuje zapojení se jako vedoucí workcampu. Role vedoucího, tzv. campleadera, obnáší řízení lidsky a kulturně rozmanitého týmu a rozvíjí tak cenné organizační dovednosti a přináší příležitost k seberozvoji.

Dobrovolníkem se může stát každý!

Přestože se workcampů účastní především mladí lidé ve věku 18 až 30 let, mnohé z nich jsou též vhodné pro nezletilé, rodiny s dětmi nebo seniory. Skrze program inkluzivního dobrovolnictví pak INEX-SDA poskytuje podporu lidem se znevýhodněním.

„Každý máme schopnosti a dovednosti, které jsou pro naši společnost prospěšné, hodnotu ale dostávají, až když je využíváme. Pak získáváme pocit respektu, smysluplného života a sounáležitosti. Programem Dobrovolnictví pro všechny se snažíme zajistit, aby se mohl zapojit každý, se znevýhodněním i bez,“ říká Jana Koňasová, koordinátorka programu.

Chceš se dozvědět víc?

Začátek sezóny bude v průběhu března doprovázen informačním turné po vysokých školách v Praze, Brně, Olomouci a Hradci Králové.

Bližší informace o místech a času jsou uveřejněny na Facebookové události INEX-SDA zde.

Noví zájemci o mezinárodní dobrovolnictví se mohou přijít o workcampech více dozvědět také na tzv. infosetkání, které se bude konat 20. března v pražské kanceláři INEX-SDA. Příchozí se dozví, jak to workcampech může vypadat a jak probíhá přihlašovací proces. 

Už se těšíš na workcamp?

Prohlédni si databázi zahraničních workcampů zde.

Nabídku workcampů v Česku najdeš zde.